Meta tkun single parent ikollok tħabbat wiċċek mat-trobbija ta’ wliedek mingħajr is-sapport tas-sieħeb jew is-sieħba tiegħek. Ġeneralment aħna ma nippjanawx li nrabbu lil uliedna waħedna, imma sfortunatament iċ-ċirkostanzi fil-ħajja tal-familja jinbidlu u jseħħ dak li qatt ma nkunu stennejna. Bħala single parent probabbilment sibt li qed ikollok tgħix b’inqas flus minn qabel minħabba l-ispejjeż ta’ kuljum u t-trobbija tat-tfal li trid tiffaċċja waħdek. Dan kollu jista’ jaffettwa l-benessri emozzjonali tiegħek. Għalhekk għandek tinforma ruħek sew biex tkun taf għalxiex int intitolat/a għalih bħala single parent.

Dan l-ebook huwa maħsub biex jgħinek tkun aktar indipendenti billi jagħtik tagħrif dwar fejn tista’ issib għajnuna.

Visit our website from time to time for fresh new content to help you manage your money and plan for your future

LIKE us on Facebook