SKEMA TA’ RIFUŻJONI TAL-KERA U L-ELETTRIKU

Fit-8 ta’ Ġunju 2020, il-Gvern Malti ħabbar pjan ta’ riġenerazzjoni ekonomika bil-għan li jerġa’ jqajjem l-ekonomija ta’ Malta wara t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku kkawżat mill-pandemija tal-COVID-19. Wara t-tħabbir ta’ dan il-pjan, il-Gvern Malti reċentement nieda dettalji dwar l-Iskema ta’ Rifużjoni tal-Kera u l-Elettriku. Aktar minn 20,000 intrapriża li ngħataw is-Suppliment tal-Pagi minħabba l-COVID se jkunu jistgħu…

Ix-xiri ta’ darek

Ix-xiri tad-dar huwa eċitanti u jbiddillek ħajtek. Li tfaddal għad-depożitu, li se tpoġġi meta tasal biex tieħu self, huwa importanti. Ftakar, aktar ma tpoġġi flus fuq quddiem, anqas ser ikollok bżonn tissellef, u anqas ser ikun l-ammont ta’ interessi li ser tħallas fuq is-self. Il-mira tiegħek li tixtri darek Kun realistiku xħin tiddeċiedi li tinvesti…