Għaliex huwa importanti li tippjana għall-irtirar tiegħek? – It-tielet Parti

Is-sistema tal-pensjonijiet tal-Gvern ġiet introdotta fl-1979. Din tfasslet b’mod li d-dħul mill-pensjoni li persuna tirċievi maż-żmien tkun ta’ żewġ terzi tal-paga grossa tal-ogħla salarju tas-servizz pubbliku li fl-1979 kien ekwivalenti  għal €13,980. L-għan kien li r-relazzjoni taż-żewġ terzi bejn id-dħul tal-pensjoni u l-ogħla salarju tas-servizz pubbliku dejjem tinżamm. Dan ma seħħx. Fil-fatt, bejn l-1979 u…

Jekk titlef ix-xogħol

It-telf tal-impjieg jirriżulta fi stress u jqiegħed pressjoni fuq il-finanzi personali tiegħek. Anki jekk tkun irċevejt kumpens b’riżultat tat-tkeċċija, it-telf ta’ xogħlok jista’ joħloq problemi biex tlaħħaq mal-obbligi finanzjarji tiegħek. Jekk ikollok pjan lest għal ċirkostanzi simili jagħmel differenza kemm fuq l-emozzjonijiet tiegħek kif ukoll fuq il-finanzi. L-ewwel pass, ibda rregistra għax-xogħol ma’ Jobsplus. Żomm…