Il-vulnerabilitajiet kif tibda tikber fl-età

Għalkemm ma hemm l-ebda informazzjoni disponibbli fir-rigward ta’ Malta, ir-riċerka barra l-pajjiż turi li l-abbuż finanzjarju fuq l-anzjani hija xejra li qed tikber. Apparti l-età tal-vittma, l-abbuż finanzjarju fuq l-anzjani huwa reat li ma jagħmilx distinzjoni lil min jolqot. Fatturi bħall-istatus soċjoekonomiku, il-ġeneru (hux mara jew raġel), l-isfond edukattiv u l-lok ġeografiku ma joffru l-ebda…

L-Immaniġġjar tal-Flus u Self lill-Istudenti ma’ ĠEMMA u BOV

L-istudenti li beħsiebhom jkomplu l-edukazzjoni tagħhom lokalment jew internazzjonalment jistgħu jġarrbu spiża kbira meta jiddeċiedu liema għażliet għandhom jikkunsidraw. L-immaniġġar tal-flus kien is-suġġett tad-diskussjoni fl-aħħar webinar immexxi minn ĠEMMA. Fi sħubija mal-Bank of Valletta, il-webinar iffoka fuq l-immaniġġar tal-flus u d-diversi għodod u prodotti disponibbli għall-istudenti. Is-Sur David Spiteri Gingell, il-mexxej tat-Tim ĠEMMA  tkellem dwar…