IL-WEBINAR ORGANIZZAT MINN ĠEMMA FUQ L-ISCAMS U L-FRODI SAR FIL-25 TA’ MARZU 2021

It-tieni webinar organizzat din is-sena minn ĠEMMA ddiskuta s-sejbiet ta’ stħarriġ magħmul minn ĠEMMA aktar kmieni din is-sena. L-istħarriġ jista’ jitniżżel billi tikklikkja hawn. Bi pjaċir qegħdin nagħtukom aċċess għar-rekording tal-webinar fuq l-iscams u l-frodi. Il-membri tal-bord f’dan il-webinar kienu: David Galea: Perit Anzjani tas-Soluzzjonijiet – Dipartiment tas-Sigurtà tal-Informazzjoni u l-Governanza, MITA PS Joseph Louis…

IL-ĦAMES STĦARRIĠ TAL-FAMILJA TA’ ĠEMMA DWAR L-IMMANIĠĠJAR TAL-FLUS

Il-ħames stħarriġ tal-familja ta’ ĠEMMA dwar l-immaniġġjar tal-flus jista’ jitniżżel billi tikklikkja hawn.  Dawn li ġejjin huma wħud mis-sejbiet ewlenin: B’rispons ta’ 79% (preċedentement 84%), b’mod ġenerali l-pubbliku ġenerali jħoss li huwa fil-kontroll tas-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. 76% għandhom it-tendenza li jippjanaw in-nefqiet ta’ kull xahar billi jagħmlu l-baġits. In-numru ta’ individwi li għandhom fondi biex…

IT-3 KTIEB ISWED TA’ ĠEMMA FUQ L-ISCAMS U L-FRODI

ĠEMMA għal darb’oħra ngħaqdet mal-Fondazzjoni eSkills Malta biex tniedi t-tielet ktieb elettroniku tagħha fis-serje Il-Kotba ż-Żgħar Suwed dwar l-Iscams u l-Frodi.  Ikklikkja hawn  biex tniżżel dan il-ktieb Bħal fil-każ taż-żewġ verżjonijiet preċedenti, il-ktieb elettroniku jiddiskuti numru ta’ scams u frodi li għandek toqgħod attent għalihom u jispjega l-azzjonijiet li għandek tieħu biex tipproteġi lilek innifsek. …

IL-PARTEĊIPAZZJONI TA’ ĠEMMA FIL-ĠIMGĦA EWROPEA TAL-FLUS 2021

Litteriżmu Finanzjarju:  Esperjenza tul il-Ħajja It-Tlieta 23 ta’ Marzu 2021 Programm ta’ Taħriġ tal-Għalliema   Ikklikkja biex tara It-Tlieta 23 ta’ Marzu, ĠEMMA se tkun qed tipparteċipa flimkien mal-Fondazzjoni JAYE Malta fi Programm ta’ Taħriġ għall-Għalliema fuq il-litteriżmu finanzjarju dirett.  Is-sessjoni hija intitolata “Litteriżmu Finanzjarju: Esperjenza Tul il-Ħajja”.  Il-Programm huwa organizzat mill-Malta Bankers Association u…

MHUX JIRNEXXIELEK IĠĠEMMA’? QATT WAQAFT TISTAQSI GĦALIEX?

Mhux qed jirnexxielek iġemma’? Qatt tistaqsi għaliex? Aħna se nagħtuk  5 raġunijiet  għaliex m’intix qed jirnexxielek iġġemma’. M’għandekx baġit Li jkollok baġit għal kull xahar iħallik tara eżattament fejn sejrin flusek u meta ma jkollokx wieħed iqiegħdek fi żvantaġġ kbir meta tkun qed tipprova ġġemma’ l-flus. Tista’ tippjana li twarrab xi ħaġa imma dak li…

ĠEMMA WEBINAR DWAR L-ADEGWATEZZA, IS-SOSTENIBBILTÀ U S-SOLIDARJETÀ FUTURI TAS-SISTEMA TAL-PENSJONIJIET TA’ MALTA

L-ewwel webinar ta’ ĠEMMA għall-2021 kien dwar is-suġġett tal-adegwatezza, is-sostenibbiltà u s-solidarjetà futuri tas-sistema tal-pensjonijiet ta’ Malta wara l-pubblikazzjoni tar-reviżjoni strateġika li għandha l-mandat bil-liġi kull ħames snin u li warajha hemm konsultazzjoni pubblika sal-31 ta’ Marzu 2021. Id-diskussjoni messet ma’ ħafna aspetti ta’ dan is-suġġett, li ppreżentat perspettivi differenti tal-panel, li dan kien magħmul…

L-ADOLEXXENTI U L-IMMANIĠĠJAR TAL-FLUS

Ir-riċerka barra minn pajjiżna hija ċara: l-immaniġġjar tal-flus hu wieħed mill-fatturi ewlenin li ż-żgħażagħ jitqabdu magħhom.  Fost l-adolexxenti, l-ibbaġitjar kien ta’ tħassib, u t-tagħlim dwar kif wieħed jista’ jġemma’ u kif jibbaġittja kienu fost l-akbar prijoritajiet tagħhom. Għaliex dan huwa hekk?  Parzjalment minħabba li l-edukazzjoni dwar il-kapaċità finanzjarja ma tiġix mgħallma fl-iskejjel.  U, parzjalment dan…

Dikjarazzjoni għall-Istampa

ĠEMMA fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u Ġustizzja Soċjali, il-Familja, u d-Drittijiet tat-Tfal jingħaqad mal-Kamra tal-SMEs għall-għoti ta’ taħriġ fil-kapaċità finanzjarja lil persuni li jaħdmu għal rashom u lil sidien ta’ negozji żgħar Li tkun taħdem għal rasek definittivament fih il-vantaġġi tiegħu – tal-inqas, inti l-imgħallem tiegħek innifsek. Madankollu x’aktarx li se tiffaċċja wkoll sfidi fl-immaniġġjar…

ĠEMMA TINSAB FUQ SAGĦTAR

Għandna pjaċir inħabbru li ĠEMMA minn dan ix-xahar tifforma parti mir-rivista elettronika  Sagħtar.  ĠEMMA żgur li se tkun preżenti fuq Sagħtar sal-aħħar tas-sena.  Fis-slot tagħha ta’ kull xahar, ĠEMMA se tintroduċi kunċetti ta’ immaniġġjar ta’ flus lit-tfal.  ĠEMMA se tagħmel dan billi tiddiskuti kunċett partikolari u mbagħad tagħti eżerċizzju għall-applikazzjoni ta’ dan il-kunċett. Fil-ħarġa ta’…

Analiżi tar-Riċerka dwar il-Kampanja kofinanzjata mill-FSE dwar il-Kapaċità Finanzjarja u l-Istudenti tal-Edukazzjoni Terzjarja

ĠEMMA tippubblika l-Analiżi tar-Riċerka dwar il-Kampanja kofinanzjata mill-FSE dwar il-Kapaċità Finanzjarja u l-Istudenti tal-Edukazzjoni Terzjarja. Ir-rapport tal-Analiżi tar-Riċerka jidentifika l-punti ewlenin li ġejjin: Hemm kunsens ġenerali li l-għanijiet tal-ħajja u l-istil ta’ ħajja kellhom rwol importanti fid-definizzjoni tal-kapaċità finanzjarja. Hemm kunsens unanimu li dħul ta’ kull xahar huwa ta’ vantaġġ għall-kapaċità finanzjarja; li sal-punt tiegħu…