Bl-avvanzi li saru fl -aħħar snin, persuni b’diżabilità sar għandhom ħajja aktar indipendenti. Minkejja dan, l-isfi di fi l-ħajja ma jiqfux. Il-mard jew id-diżabilità stess joħolqu ċerti sfi di, u dawn jistgħu ma jħallukx tieħu ħsieb tajjeb il-fi nanzi tiegħek; tibda ssibha diffi ċli tieħu ċerti deċiżjonijiet li jkollhom x’jaqsmu mal-fl us, mat-tfaddil, mal-impjieg, mal-ispejjeż tal-ħajja. Dan jista’ jħalli impatt ukoll fuq l-għeżież tiegħek f’każ li tiġi nieqes.

Dan l-ebook huwa maħsub biex jgħinek tkun aktar indipendenti billi jagħtik tagħrif dwar kif tista’ żżid id-dħul tiegħek (taħriġ, impjieg aħjar, allowances) u tnaqqas l-ispejjeż (għajnuniet b’xejn jew irħas) u jgħinek tinforma ruħek tajjeb, anki b’għajnuniet online li jeżistu.

Visit our website from time to time for fresh new content to help you manage your money and plan for your future

LIKE us on Facebook