Li tormol hija iebsa, iżda huwa daqstant diffiċli l-impatt finanzjarju li jista’ jolqtok. Ħafna drabi jista’ jitbaxxa l-livell tal-għajxien minħabba li d-dħul jista’ jonqos jew minħabba bidliet fil-benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali. Jitfaċċaw ukoll spejjeż tad-dar, jew ta’ mediċini li ma tkunx tista’ tgħaddi mingħajrhom. Bħala armel jew armla tħossok vulnerabbli u għaldaqstant huwa importanti li tinforma ruħek tajjeb.

Dan l-ebook huwa maħsub biex jgħinek tkun aktar indipendenti billi jagħtik tagħrif dwar fejn tista’ ssib għajnuna fuq il-pensjoni tar-romol, fuq kif tista’ tieħu ħsieb flusek u kif timmaniġġa l-wirt, kif ukoll jgħinek tinforma ruħek tajjeb biex tevita abbuż finanzjarju.

Visit our website from time to time for fresh new content to help you manage your money and plan for your future

LIKE us on Facebook