ĠEMMA and Malta Bankers’ Association launch 2nd project on digital financial literacy amongst pensioners

PRESS RELEASE February 2023 Following the successful collaboration between ĠEMMA and the Malta Bankers’ Association (MBA) in delivering a financial literacy pilot project for pensioners, that ran last October 2022 at Paola Local Council, further sessions on Digital Financial Literacy for pensioners will commence again as of the 1st of March 2023. The feedback resulting…

Il-fuljett tal-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal; FAMILJA AĦJAR

Dan huwa t-tieni fuljett tal-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal; FAMILJA AĦJAR. Dan is-suppliment annwali għandu l-għan li joħloq għarfien dwar il-miżuri mħabbra fl-aħħar budget fi tmiem is-sena preċedenti. F’din it-tieni edizzjoni qed ikunu ippreżentati 21 miżura li jolqtu direttament jew indirettament lil familji u/jew individwi Maltin u Għawdxin fis-saffi kollha tas-soċjetà. Nittamaw li ssibu…

ĠEMMA and the generations

Financial capability is made up of several factors. The key elements are: Ability – focused on financial knowledge and skills Connection – our engagement with money and access to financial services and products Mindset – Our values and attitudes towards money These three factors interact to influence a child’s financial behaviour. Research suggests mindset and…