Trid mod divertenti biex tgħallem lit-tfal tiegħek dwar il-flus?

ĠEMMA tniedi Money Monsters – il-logħba edukattiva fuq l-immaniġġjar tal-flus għat-tfal tal-iskola primarja Jekk nifhmu l-kunċett tal-immaniġġar tal-flus fis-snin bikrin tal-iskola jkun pass fid-direzzjoni t-tajba biex jiġu stabbiliti karatteristiċi fundamentali ewlenin matul ħajjitna. L-ewwel logħba li tiġi f’moħħok meta titkellem dwar l-immaniġġjar tal-flus hija Monopoly. Il-logħba popolari fejn il-plejers jixtru u jinnegozjaw proprjetà, jiżviluppawha, jiġbru…

IS-SERJE TA’ VIDJOWS TA’ ĠEMMA DWAR L-IBBAĠITJAR – X’INHU BAĠIT?

ĠEMMA u l-Bank Ċentrali ta’ Malta daħlu fi sħubija strateġika fl-2020 biex jiżviluppaw sensiela ta’ filmati edukattivi dwar l-ibbaġitjar.  Tista’ ssib dawn il-vidjows kollha fuq il-paġna tal-vidjows ta’ ĠEMMA – https://gemma.gov.mt/videos/.  Il-vidjows huma bil-Malti. Il-videos huma ppreżentati minn Vanessa Macdonald, ġurnalista rrispettata Maltija, li kienet l-editriċi ta’ gazzetta popolari li toħroġ kull ġimgħa fuq in-negozju…

SCAM TAN-NEGOZJI BL-EMAIL

Scam tan-negozji, dik li bl-Ingliż tissejjaħ “business email compromise”, hija scam online fejn l-iscammer jimpersona rappreżentant tan-negozju u jqarraq bik mingħajr ma tinduna biex titrasferilu flus jew informazzjoni sensittiva. L-iscammer jimpersona persuna fdata bl-użu ta’ email li hija kważi identika għall-isem tal-persuna fdata, jew dominju li huwa identiku għall-isem tal-kumpanija tal-persuna fdata. L-iscammer jibgħatlek messaġġ…

IL-GWIDA TA’ ĠEMMA LI JISPJEGA F’TERMINI SEMPLIĊI L-PJANIJIET TAL-PENSJONI PRIVATA

Il-politika tal-Gvern hija li jinkoraġġixxi t-tfaddil fi prodotti simili ta’ pjanijiet tal-pensjoni privati – jew fuq livell individwali jew fuq bażi ta’ min iħaddem. Il-pensjoni tal-istat hija mfassla biex tipprovdi lil persuna bi dħul adegwat mill-pensjoni biex jipprovdi dinjità fl-irtirar. Il-pensjoni tal-istat, madankollu, mhijiex imfassla biex tipprovdi dħul mill-pensjoni li jipprovdi rata ta’ sostituzzjoni li…

ĠEMMA fuq BENNA!

Bħala parti mid-diversi inizjattivi tagħha, ĠEMMA, fi ħdan il-Ministeru għas- Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal, bdiet għax-xahar ta’ Lulju, kampanja mifruxa ta’ reklamar fuq il-kartun tal-ħalib BENNA. Permezz ta’ din il-kampanja ta’ reklamar ĠEMMA qed timmira li tippenetra l-maġġoranza tal-familji Maltin u b’hekk toħloq kuxjenza dwar l-importanza tal-immaniġġjar tal-flus u t-tfaddil għall-futur.…

ĠEMMA: L-ISCAMS U L-FRODI – FRODI BANKARJA FUQ L-INTERNET

Taf kif tipproteġi lilek innifsek kontra l-iscams u l-frodi?  Trid tkun taf aktar?  Niżżel  l-aħħar infografika tagħna. Is-servizzi bankarji fuq l-internet huma disponibbli 24 siegħa kuljum, sebat ijiem fil-ġimgħa, u jagħmlu s-servizz konvenjenti, effiċjenti ħafna (il-biċċa l-kbira tat-tranżazzjonijiet jiġu pproċessati virtwalment dak il-ħin) u mobbli, jiġifieri jistgħu jsiru kullimkien, anke barra mill-pajjiż, sakemm ikun hemm konnettività…

Stqarrija għall-Istampa

L-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali tidħol fi sħubija strateġika mal-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal u ĠEMMA dwar l-edukazzjoni fuq il-kapaċità finanzjarja Il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali  llum iffirmaw sħubija strateġika biex jaħdmu flimkien, permezz ta’ ĠEMMA (il-pjattaforma tal-edukazzjoni fuq il-kapaċità finanzjarja tal-Gvern),  biex itejbu l-kapaċità…

IL-WEBINAR TA’ ĠEMMA DWAR IR-RIĊERKA TAGĦHA DWAR IL-FEHIM TAS-SISTEMA TAL-PENSJONIJIET MINN PERSUNI LI TWIELDU FL-1962 JEW WARA

Fis-27 ta’ Mejju 2021, ĠEMMA organizzat seminar dwar ir-riċerka tagħha fuq il-livell ta’ fehim li l-persuni, li jitwieldu fl-1962 jew wara, għandhom dwar kif taħdem is-sistema tal-pensjonijiet fir-rigward tagħhom.  L-istampa ġenerali hija li ħafna nies għandhom biss idea vaga ta’ kif taħdem is-sistema tal-pensjonijiet u kif taffettwahom direttament. Fil-webinar ġew diskussi s-sejbiet ta’ dan l-istħarriġ. L-istħarriġ…

TWELIDT FL-1962 JEW WARA? TAF KIF TAĦDEM IS-SISTEMA TAL-PENSJONIJIET?

Il-probabbiltà hija li ma tafx kif jaħdmu s-sistemi tal-pensjonijiet f’dak li jirrigwarda lilek. F’Mejju ta’ din is-sena ĠEMMA wettqet stħarriġ fost il-persuni li twieldu fl-1962 jew wara biex tifhem l-għarfien tagħhom dwar kif taħdem is-sistema tal-pensjonijiet, u għalhekk tifhem il-kapaċità tagħhom li jieħdu deċiżjonijiet infurmati fir-rigward tal-ippjanar tal-irtirar tagħhom. L-istampa ġenerali hija li ħafna nies għandhom…

Kif taħdem scam? ĠEMMA u s-serje Il-Kotba ż-Żgħar is-Suwed dwar Scams u Frodi:

Fl-aħħar ġimgħat Malta esperjenzat numru ta ’scams u frodi bbażati fuq l-internet u l-mobile.  L-aħħar scam ra scammers jippreżentaw ruħhom b-email jew SMS bħala kumpaniji fejnjinfurmaw persuni li wassal pakkett tal-posta għalihom.  Dawn il-persuni f’dal il-mail jew SMS ingħataw struzzjonijiet biex ikklikkjaw fuq link biex jħallsu miżata amministrattiva żgħira biex ikunu jistaw jiġbru dan pakkett.…