Aħsibha darbtejn – it-trażżin tal-istint tax-xiri impulsiv

“Wow … kemm tidher sabiħa”. “Dan skont verament tajjeb”. “Irrid nixtrih/a żgur dan/din”. Ħsibijiet bħal dawn ta’ spiss jgħaddulna minn moħħna. Dawn is-sentimenti huma normali u huma komuni għal ħafna persuni oħrajn. Bħala konsumaturi, ħafna mid-drabi aħna nkunu attirati lejn prodotti ġodda. Il-possibbilta’ li nkunu nistgħu nixtru oġġett għal prezz inqas milli kien stabbilit qabel,…

IS-SERJE TA’ VIDJOWS TA’ ĠEMMA DWAR L-IBBAĠITJAR – X’INHU BAĠIT?

ĠEMMA u l-Bank Ċentrali ta’ Malta daħlu fi sħubija strateġika fl-2020 biex jiżviluppaw sensiela ta’ filmati edukattivi dwar l-ibbaġitjar.  Tista’ ssib dawn il-vidjows kollha fuq il-paġna tal-vidjows ta’ ĠEMMA – https://gemma.gov.mt/videos/.  Il-vidjows huma bil-Malti. Il-videos huma ppreżentati minn Vanessa Macdonald, ġurnalista rrispettata Maltija, li kienet l-editriċi ta’ gazzetta popolari li toħroġ kull ġimgħa fuq in-negozju…

IS-SERJE TA’ VIDJOWS TA’ ĠEMMA DWAR L-IBBAĠITJAR – FOND GĦALL-EMERĠENZA

Dan huwa t-tielet filmat li pproduċejna mal-Bank Ċentrali ta’ Malta fis-sensiela tagħna dwar l-ibbaġitjar. Jum mill-isbaħ.  Wara ġimgħat maqful ġew minħabba l-COVID-19 iddeċidejt li mmur ma’ marti Maria fil-kampanja għal mixja twila fix-xemx u wara mmorru nieklu xi ħaġa ħdejn il-baħar.  Fi triqtna lejn id-dar, hi u nieżla x-xemx, il-karozza tiegħi f’daqqa waħda waqfet!  Bu!!…

IS-SERJE TA’ VIDJOWS TA’ ĠEMMA DWAR L-IBBAĠITJAR – TIPPREPARA GĦAT-TIEĠ

Is-Serje ta’ Vidjows ta’ ĠEMMA dwar l-Ibbaġitjar – Tipprepara għat-tieġ Dan huwa s-seba’ filmat li pproduċejna mal-Bank Ċentrali ta’ Malta fis-sensiela tagħna dwar l-ibbaġitjar. In-neputija tiegħi, Kylie se tiżżewweġ madwar ħames xhur oħra. Kulma kont qed nisma’ mingħand marti Maria, u binti Angele, hija l-preparazzjonijiet tat-tieġ tan-neputija. Pa – taf li Kylie kienet qed tgħidilna…

ĠEMMA TNIEDI L-FILMAT EDUKATTIV ĠEMMA FTIT 2 IL-LOGĦBA INTERATTIVA TAGĦNA F’VIDJOW

ĠEMMA Tniedi l-Filmat Edukattiv ĠEMMA FTIT 2 Il-Logħba Interattiva f’Vidjow Edukattiv: Nintroduċu l-Ħiliet tal-Immaniġġjar tal-Flus lill-Istudenti mil-Livell 7 sas-Sixth-Form Is-sena l-oħra ĠEMMA nediet l-ewwel filmat interattiv edukattiv dwar il-kapaċità finanzjarja msejjaħ ‘ĠEMMA Ftit’.  L-għan ta’ dan id-dramm kien li jesponi lill-udjenza fil-mira – studenti tal-iskola primarja – dwar affarijiet ta’ flus: differenza bejn il-ħtiġijiet u…

Ben Camille and the Piggy Bank

Dan huwa l-ħames filmat li Ben Camille u ĠEMMA pproduċew flimkien.  F’dan il-filmat Ben Camille u Xtrina jiddiskutu l-importanza li tgħallem lit-tfal ħiliet kif jimmaniġġjaw il-flus minn età bikrija. Ben Camille u Xtrina jiddiskutu mod importanti kif it-tfal iż-żgħar jifhmu l-valur tal-flus u dan isir billi l-flus li jaqilgħu jkunu marbuta mat-twettiq ta’ xi forma…

BEN CAMILLE JISPJEGA L-IMPORTANZA TAL-IBBAĠITTJAR

Dan huwa t-tieni filmat li Ben Camille u ĠEMMA pproduċew flimkien.  Fih Ben Camille u Xtrina jiddiskutu l-esperjenzi tagħhom tal-ibbaġittjar, fosthom: meta Ben Camille u Xtrina rrikonoxxew l-importanza tal-ibbaġittjar; l-importanza tal-ibbaġittjar tal-ispejjeż tal-familji sabiex Ben u Xtrina jibqgħu fil-kontroll tal-affarijiet; għaliex Ben Camille u Xtrina ddeċidew li jżommu rendikont tal-ispejjeż tagħhom; għaliex Ben Camille u…

GĦANDEK TIMMANIĠĠJA L-FLUS MAS-SIEĦEB/SIEĦBA TIEGĦEK B’MOD KONĠUNT JEW SEPARAT?

Ir-relazzjoni tiegħek saret waħda serja u ħadtu d-deċiżjoni li tgħixu flimkien? Ħsibtu kif se timmaniġġjaw fluskom u kif se taqsmu l-ispejjeż? Importanti li waħda mill-affarijiet li tiddiskuti qabel ma tibdew tgħixu flimkien hija l-immaniġġjar tal-flus. Jeħtieġ li tifhmu l-approċċ u l-attitudni ta’ xulxin lejn il-flus. Tistgħu tiddeċiedu li tgħaqqdu d-dħul kollu tiegħek u dak tas-sieħeb/sieħba…

IL-ĦAMES STĦARRIĠ TAL-FAMILJA TA’ ĠEMMA DWAR L-IMMANIĠĠJAR TAL-FLUS

Il-ħames stħarriġ tal-familja ta’ ĠEMMA dwar l-immaniġġjar tal-flus jista’ jitniżżel billi tikklikkja hawn.  Dawn li ġejjin huma wħud mis-sejbiet ewlenin: B’rispons ta’ 79% (preċedentement 84%), b’mod ġenerali l-pubbliku ġenerali jħoss li huwa fil-kontroll tas-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. 76% għandhom it-tendenza li jippjanaw in-nefqiet ta’ kull xahar billi jagħmlu l-baġits. In-numru ta’ individwi li għandhom fondi biex…

MHUX JIRNEXXIELEK IĠĠEMMA’? QATT WAQAFT TISTAQSI GĦALIEX?

Mhux qed jirnexxielek iġemma’? Qatt tistaqsi għaliex? Aħna se nagħtuk  5 raġunijiet  għaliex m’intix qed jirnexxielek iġġemma’. M’għandekx baġit Li jkollok baġit għal kull xahar iħallik tara eżattament fejn sejrin flusek u meta ma jkollokx wieħed iqiegħdek fi żvantaġġ kbir meta tkun qed tipprova ġġemma’ l-flus. Tista’ tippjana li twarrab xi ħaġa imma dak li…