Aħsibha darbtejn – it-trażżin tal-istint tax-xiri impulsiv

“Wow … kemm tidher sabiħa”. “Dan skont verament tajjeb”. “Irrid nixtrih/a żgur dan/din”. Ħsibijiet bħal dawn ta’ spiss jgħaddulna minn moħħna. Dawn is-sentimenti huma normali u huma komuni għal ħafna persuni oħrajn. Bħala konsumaturi, ħafna mid-drabi aħna nkunu attirati lejn prodotti ġodda. Il-possibbilta’ li nkunu nistgħu nixtru oġġett għal prezz inqas milli kien stabbilit qabel,…

ĠEMMA TINSAB FUQ SAGĦTAR

Għandna pjaċir inħabbru li ĠEMMA minn dan ix-xahar tifforma parti mir-rivista elettronika  Sagħtar.  ĠEMMA żgur li se tkun preżenti fuq Sagħtar sal-aħħar tas-sena.  Fis-slot tagħha ta’ kull xahar, ĠEMMA se tintroduċi kunċetti ta’ immaniġġjar ta’ flus lit-tfal.  ĠEMMA se tagħmel dan billi tiddiskuti kunċett partikolari u mbagħad tagħti eżerċizzju għall-applikazzjoni ta’ dan il-kunċett. Fil-ħarġa ta’…

Meta tissepara jew tiddivorzja minn mal-partner jew il-konjuġi

Is-separazzjoni, bħad-divorzju, hija tranżizzjoni enormi li tista’ ġġib magħha ħafna tensjoni. Se ġġiblek tibdil sinifikanti. Fil-każ li inti, sfortunatament, ikollok tgħaddi minn separazzjoni jew divorzju, inti għandek tkun żgur li jkollok ftehim tas-separazzjoni jew divorzju. Il-Ftehim …ftehim bil-miktub li jistabbilixxi formalment kif int u l-eks partner tiegħek qed taqblu li taqsmu l-finanzi, l-investimenti u r-responsabbiltajiet…

Meta ġġib annimal domestiku

Iż-żamma ta’ annimal domestiku ġġib magħha spejjeż biex tieħu ħsiebu sew u dawn l-obbligazzjonijiet finanzjarji ma jgħoddux għal kulħadd. Qabel ma ġġib annimal domestiku, staqsi lilek innifsek jekk tistax tieħu dan l-inkarigu tul ħajtek biex tieħu ħsiebu sew. L-ispejjeż biex iżżomm annimal domestiku Dawn li ġejjin huma xi ftit mill-ispejjeż li trid tikkunsidra biex iżżomm…

Il-Manwal ta’ ĠEMMA għal Persuni bi Dħul Baxx

ĠEMMA qed tmexxi kampanja edukattiva dwar il-kapaċità finanzjarja li hija kofinanzjata taħt il-Fond Soċjali Ewropew. Il-kampanja hija diretta lejn 14-il kategorija differenti ta’ persuni. Bħala parti minn din il-kampanja ĠEMMA nediet manwal intitolat “Kif tieħu ħsieb flusek jekk id-dħul tal-familja huwa baxx” li huwa dirett lejn persuni fi impjieg bi dħul baxx. Il-manwal huwa miktub…

Kampanja Edukattiva għal Persuni Li Jaħdmu ma’ Negozju tal-Familja

L-posters jesponu l-messaġġ ewlieni tal-kampanja.  Aħna, it-tim ta’ ĠEMMA nħeġġuk biex tipprintja kwalunkwe wieħed minn dawn il-posters u tiċċirkolahom lin-nies li taf – bħal tal-laħam, tal-istationery, tal-merċa, etċ. Dan jirriżulta mill-fatt li persuni li huma impjegati f’negozju tal-familja jirċievu paga baxxa.  Xi drabi, jekk is-sieħeb/a j/tkun qed j/taħdem ukoll man-negozju tal-familja hemm każijiet fejn ma…

L-Iben jew il-Bint Adolexxenti Tiegħek

Minbarra l-fatt li t-tfal jikbru b’pass mgħaġġel, it-tfal qed jimmaturaw aktar malajr minn qatt qabel. Bħala ġenitur tista’ tħossok xi ftit mitluf dwar kif ser tfiehem lil ibnek jew bintek biex jibżgħu għall-flus u biex iqisu l-infiq ta’ flus li tagħtihom int jew li jingħataw bħala rigali, eċċ. Hemm numru ta’ azzjonijiet li tista’ tikkunsidra…

Meta tkun f’Relazzjoni

Li tidħol għal relazzjoni, jew tkun f’relazzjoni, iġġib magħha opportunitajiet ġodda biex tibni l-ġid li ma tkunx tista’ tkattru waħdek.a Meta tgħix flimkien mal-partner tiegħek taħt saqaf wieħed, jew tiżżewweġ, ifisser li intom tistgħu taqsmu l-qligħ, l-ispejjeż u l-pjanijiet finanzjarji tagħkom. Huwa importanti li tagħmlu l-pjanijiet finanzjarji tagħkom bħala koppja u tiżguraw li tissodisfaw il-ħtiġijiet…

GĦAL DARBA OĦRA ĠEMMA PREŻENTI FI SKOLASAJF

ĠEMMA: Kun Af, Ippjana, Aġixxi, fi ħdan il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali u l-Fondazzjoni HSBC Malta għal darba oħra qed jikkollaboraw fuq programm ta’ kapaċità finanzjarja immirat għat-tfal fil-livell tal-primarja li dan is-sajf qed jattendu Skolasajf. Il-programm huwa bbażat fuq logħob u workshop, intitolat “Fact or Fake” li jiffoka fuq l-iżvilupp tal-ħiliet meħtieġa…

IL-KALKULATURI TAD-DIPARTIMENT TAS-SIGURTÀ SOĊJALI U L-AĊĊESS GĦAS-SERVIZZI TIEGĦI

It-taqsima “Għodda” fuq il-portal ĠEMMA ġiet aġġornata. Fuq din il-paġna issa se ssib dan li ġej:Kalkulaturi Kalkulatur tal-Eliġibilità għall-Pensjoni tal-Irtirar Kalkulatur tal-Benefiċċju tat-Tfal Kalkulatur tal-Benefiċċju ta’ Waqt l-Impjieg Kalkulatur tat-Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji Kalkulatur tal-Benefiċċju tal-Qgħad Kalkulatur tal-Pensjoni tar-Romol Aċċess għall-paġna “Is-Servizzi Tiegħi” – Din tagħtik aċċess għas-servizzi li ġejjin: Moniteraġġ tal-applikazzjoni Dettalji bankarji Dettalji ta’…