Il-Ktieb iż-Żgħir l-Iswed ta’ ĠEMMA dwar l-Iscams u l-Frodi

It-Tlieta l-14 ta’ Lulju bejn il-11:00 u n-12:30 (CET)

Ingħaqad magħna għall-preżentazzjoni dwar l-aspetti ewlenin tal-ewwel parti u t-tieni parti tal-Ktieb iż-Żgħir l-Iswed ta’ ĠEMMA dwar l-Iscams u l-Frodi segwit minn diskussjoni mal-panel magħmul minn:

  • Membri tat-Tim ĠEMMA
  • Rappreżentant tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta
  • Rappreżentant tal-HSBC Bank Malta p.l.c.
  • Rappreżentant tal-e-Skills Malta Foundation

Is-serje tal-Kotba ż-Żgħar Suwed dwar l-Iscams u l-Frodi, maħruġa minn ĠEMMA, hija bbażata fuq il-kunċett ta’ “The Little Black Book of Scams” li tnieda għall-ewwel darba mill-Kummissjoni Awstraljana għall-Kompetizzjoni u l-Konsumatur fl-2012.

L-għan tas-serje ta’ ĠEMMA, tal-Kotba ż-Żgħar Suwed dwar l-Iscams u l-Frodi, huwa li jagħmlek familjari mal-ħafna scams u frodi li għaddejjin u jarmak b’ċertu għarfien dwar kif tista’ tipproteġi lilek innifsek. Fil-fatt, li tkun taf għal xiex toqgħod attent/a, kif ukoll xi suġġerimenti bażiċi li jgħidulek x’għandek tagħmel, jgħinuk ħafna biex iżommuk sigur/a u ma ssirx vittma.

Dan il-ktieb elettroniku, flimkien mal-kotba elettroniċi l-oħra fis-serje tal-Kotba ż-Żgħar Suwed dwar l-Iscams u l-Frodi maħruġa minn ĠEMMA, huma mfassla biex iżidu l-għarfien u l-kuxjenza tiegħek dwar l-iscams u l-frodi, u meta tagħmel dan, jagħtik is-setgħa li tieħu l-azzjoni meħtieġa biex ma tiġix iffrodat/a u ssofri telf finanzjarju.

Il-parteċipanti se jkollhom il-possibbiltà li jagħmlu l-mistoqsijiet lill-panel u wara l-webinar se jirċievu kopja taż-żewġ partijiet tas-serje ta’ ĠEMMA tal-Kotba ż-Żgħar Suwed.

L-għan ewlieni ta’ ĠEMMA: Kun af, Ippjana, Aġixxi huwa li tassisti lill-familji Maltin biex jiksbu ħiliet biex ikunu finanzjarjament kapaċi – prinċiparjament biex jimmaniġġjaw id-dejn, jimmaniġġjaw il-baġit ta’ kuljum, jibnu xibka ta’ sigurtà finanzjarja u l-ippjanar għall-futur.

Il-parteċipazzjoni hija BLA ĦLAS iżda n-numru ta’ reġistrazzjonijiet disponibbli huma limitati.

Webinars li saru fil-passat

L-istħarriġ tal-polz magħmul minn ĠEMMA dwar l-immaniġġjar tal-flus fid-djar

It-Tlieta s-16 ta’ Ġunju bejn il-11:00 u n-12:30 (CET)

Ingħaqad magħna għall-preżentazzjoni tas-sejbiet tal-ewwel stħarriġ tal-polz ta’ ĠEMMA dwar l-immaniġġjar tal-flus fid-djar segwit minn diskussjoni mal-panel magħmul minn:

  • Josef Bugeja, Segretarju Ġenerali, tal-General Workers Union
  • Frans A. Camilleri, Konsulent, fil-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali
  • David Spiteri Gingell, Kap tat-tim ĠEMMA, fil-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali
  • Patrick Psaila, Psikologu u fundatur ta’ PsyPotential

L-istħarriġ tal-polz magħmul minn ĠEMMA dwar l-immaniġġjar tal-flus fid-djar għandu l-għan li jimmoniterja l-perċezzjonijiet tal-pubbliku dwar il-kapaċità finanzjarja tagħhom u dan qed isir fi żmien importanti minħabba l-influwenza tal-COVID-19 bħala fattur ekonomiku estranju. Xi nies tilfu xogħolhom jew għandhom ħinijiet imnaqqsa filwaqt li oħrajn ma ġewx affettwati. Dan il-webinar, li huwa l-ewwel wieħed fis-serje ta’ ĠEMMA, iħares lejn ir-riżultati tal-istħarriġ li saru matul April u Mejju 2020. Il-parteċipanti se jkollhom il-possibbiltà li jsaqsu l-mistoqsijiet lill-bord preżenti u se jirċievu kopja tar-riżultati tal-istħarriġ wara l-webinar.

L-għan ewlieni ta’ ĠEMMA: Kun af, Ippjana, Aġixxi huwa li tassisti lill-familji Maltin biex jiksbu ħiliet biex ikunu finanzjarjament kapaċi – prinċiparjament biex jimmaniġġjaw id-dejn, jimmaniġġjaw il-baġit ta’ kuljum, jibnu xibka ta’ sigurtà finanzjarja u l-ippjanar għall-futur.

Ir-recording tal-webinar se jkun disponibbli fil-futur qarib.