Aħsibha darbtejn – it-trażżin tal-istint tax-xiri impulsiv

“Wow … kemm tidher sabiħa”. “Dan skont verament tajjeb”. “Irrid nixtrih/a żgur dan/din”. Ħsibijiet bħal dawn ta’ spiss jgħaddulna minn moħħna. Dawn is-sentimenti huma normali u huma komuni għal ħafna persuni oħrajn. Bħala konsumaturi, ħafna mid-drabi aħna nkunu attirati lejn prodotti ġodda. Il-possibbilta’ li nkunu nistgħu nixtru oġġett għal prezz inqas milli kien stabbilit qabel,…

ĠEMMA FIL-ĦARĠA SAGĦTAR TA’ APRIL: NITGĦALLMU NGĦODDU L-FLUS

ĠEMMA għal darba oħra pparteċipat f’Sagħtar, fil-ħarġa t’April (https://saghtar.org.mt/edizzjonijiet-godda-tas-saghtar-2020-2021/) L-artiklu ta’ ĠEMMA kien immirat li juri lit-tfal żgħar kif jingħaddu l-flus. L-artiklu jintroduċi u jispjega l-muniti u l-karti tal-ewro użati u juri kif għandhom jingħaddu l-muniti, il-karti, u l-karti u l-muniti flimkien. Tista’ taqra l-artiklu mat-tfal tiegħek billi tikklikkja fuq l-istampa ta’ hawn taħt.

L-ADOLEXXENTI U L-IMMANIĠĠJAR TAL-FLUS

Ir-riċerka barra minn pajjiżna hija ċara: l-immaniġġjar tal-flus hu wieħed mill-fatturi ewlenin li ż-żgħażagħ jitqabdu magħhom.  Fost l-adolexxenti, l-ibbaġitjar kien ta’ tħassib, u t-tagħlim dwar kif wieħed jista’ jġemma’ u kif jibbaġittja kienu fost l-akbar prijoritajiet tagħhom. Għaliex dan huwa hekk?  Parzjalment minħabba li l-edukazzjoni dwar il-kapaċità finanzjarja ma tiġix mgħallma fl-iskejjel.  U, parzjalment dan…

ĠEMMA TINSAB FUQ SAGĦTAR

Għandna pjaċir inħabbru li ĠEMMA minn dan ix-xahar tifforma parti mir-rivista elettronika  Sagħtar.  ĠEMMA żgur li se tkun preżenti fuq Sagħtar sal-aħħar tas-sena.  Fis-slot tagħha ta’ kull xahar, ĠEMMA se tintroduċi kunċetti ta’ immaniġġjar ta’ flus lit-tfal.  ĠEMMA se tagħmel dan billi tiddiskuti kunċett partikolari u mbagħad tagħti eżerċizzju għall-applikazzjoni ta’ dan il-kunċett. Fil-ħarġa ta’…

Nifhmu l-Immaniġġjar tal-Flus fl-Istadji differenti tal-Ħajja

L-attitudni tiegħek lejn l-immaniġġjar tal-flus mhijiex l-istess fi stadji differenti ta ‘ ħajtek. Tabilħaqq l-attitudni tiegħek lejn l-immaniġġjar tal-flus tinbidel hekk kif tikber aktar fl-età u tassumi responsabbiltajiet tal-ħajja akbar. L-istadji fil-vjaġġ tal-ħajja tiegħek meta niġu għall-immaniġġjar tal-flus huma bażikament 5. It-tabella ta’ hawn taħt tippreżenta kif l-attitudni u l-imġiba tiegħek għall-immaniġġar tal-flus se tinbidel…

REGOLI PRATTIĊI LI L-ADOLEXXENTI U L-ADULTI ŻGĦAŻAGĦ GĦANDHOM ISEGWU

Dan il-post jippreżenta regoli prattiċi għall-immaniġġjar tal-flus li l-adolexxenti u l-adulti żgħażagħ għandhom isegwu. Ir-regoli prattiċi jimbuttaw u jiggwidaw lill-persuni ta’ etajiet diversi b’ċirkostanzi diversi biex jieħdu d-deċiżjonijiet finanzjarji biex jimmaniġġjaw il-flus. Ir-riċerka barra mill-pajjiż turi li l-biċċa l-kbira taż-żgħażagħ jilqgħu bi pjaċir pariri u gwida b’regoli prattiċi biex tgħinhom jimmaniġġjaw flushom. Ir-riċerka mwettqa mill-Money…

L-ONOREVOLI MICHAEL FALZON JINAWGURA WIRJA BIX-XOGĦOL TAL-ISTUDENTI FROTT TAL-INIZJATTIVA TA’ ĠEMMA

Iċ-Ċerimonja tal-Premjazzjoni għall-Kompetizzjoni tal-Posters saret fit-22 ta’ Settembru fiċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza Esplora, fil-Kalkara. Il-Ministru tal-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon faħħar din l-inizjattiva u l-kollaborazzjoni bejn ĠEMMA, il-Fondazzjoni HSBC Malta u d-Direttorat għall-Programmi tat-Tagħlim u l-Assessjar.  Huwa enfasizza wkoll l-importanza li t-tfal jiġu edukati dwar kif iġemmgħu kif ukoll li għandna ninkoraġġixxu l-promozzjoni…

L-Iben jew il-Bint Adolexxenti Tiegħek

Minbarra l-fatt li t-tfal jikbru b’pass mgħaġġel, it-tfal qed jimmaturaw aktar malajr minn qatt qabel. Bħala ġenitur tista’ tħossok xi ftit mitluf dwar kif ser tfiehem lil ibnek jew bintek biex jibżgħu għall-flus u biex iqisu l-infiq ta’ flus li tagħtihom int jew li jingħataw bħala rigali, eċċ. Hemm numru ta’ azzjonijiet li tista’ tikkunsidra…

GĦAL DARBA OĦRA ĠEMMA PREŻENTI FI SKOLASAJF

ĠEMMA: Kun Af, Ippjana, Aġixxi, fi ħdan il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali u l-Fondazzjoni HSBC Malta għal darba oħra qed jikkollaboraw fuq programm ta’ kapaċità finanzjarja immirat għat-tfal fil-livell tal-primarja li dan is-sajf qed jattendu Skolasajf. Il-programm huwa bbażat fuq logħob u workshop, intitolat “Fact or Fake” li jiffoka fuq l-iżvilupp tal-ħiliet meħtieġa…