L-ADOLEXXENTI U L-IMMANIĠĠJAR TAL-FLUS

Ir-riċerka barra minn pajjiżna hija ċara: l-immaniġġjar tal-flus hu wieħed mill-fatturi ewlenin li ż-żgħażagħ jitqabdu magħhom.  Fost l-adolexxenti, l-ibbaġitjar kien ta’ tħassib, u t-tagħlim dwar kif wieħed jista’ jġemma’ u kif jibbaġittja kienu fost l-akbar prijoritajiet tagħhom. Għaliex dan huwa hekk?  Parzjalment minħabba li l-edukazzjoni dwar il-kapaċità finanzjarja ma tiġix mgħallma fl-iskejjel.  U, parzjalment dan…