Aħsibha darbtejn – it-trażżin tal-istint tax-xiri impulsiv

“Wow … kemm tidher sabiħa”. “Dan skont verament tajjeb”. “Irrid nixtrih/a żgur dan/din”. Ħsibijiet bħal dawn ta’ spiss jgħaddulna minn moħħna. Dawn is-sentimenti huma normali u huma komuni għal ħafna persuni oħrajn. Bħala konsumaturi, ħafna mid-drabi aħna nkunu attirati lejn prodotti ġodda. Il-possibbilta’ li nkunu nistgħu nixtru oġġett għal prezz inqas milli kien stabbilit qabel,…

TWELIDT FL-1962 JEW WARA? TAF VERAMENT KIF TAĦDEM IS-SISTEMA TAL-PENSJONIJIET FIR-RIGWARD TIEGĦEK?

Fit-18 ta’ Ġunju, ĠEMMA għamlet post bir-riżultati ta’ stħarriġ  li wettqet dwar l-għarfien fost il-persuni li twieldu fl-1962 jew wara dwar kif taħdem is-sistema tal-pensjonijiet fir-rigward tagħhom.  L-istampa ġenerali hija inkwetanti. Il-biċċa l-kbira tan-nies għandhom idea estremament vaga ta’ kif taħdem is-sistema tal-pensjonijiet tal-istat u kif taffettwahom direttament. Dan ifisser li hemm numru kbir ta’…

TWELIDT FL-1962 JEW WARA? TAF KIF TAĦDEM IS-SISTEMA TAL-PENSJONIJIET?

Il-probabbiltà hija li ma tafx kif jaħdmu s-sistemi tal-pensjonijiet f’dak li jirrigwarda lilek. F’Mejju ta’ din is-sena ĠEMMA wettqet stħarriġ fost il-persuni li twieldu fl-1962 jew wara biex tifhem l-għarfien tagħhom dwar kif taħdem is-sistema tal-pensjonijiet, u għalhekk tifhem il-kapaċità tagħhom li jieħdu deċiżjonijiet infurmati fir-rigward tal-ippjanar tal-irtirar tagħhom. L-istampa ġenerali hija li ħafna nies għandhom…

IS-SERJE TA’ VIDJOWS TA’ ĠEMMA DWAR L-IBBAĠITJAR – TIPPREPARA GĦAT-TIEĠ

Is-Serje ta’ Vidjows ta’ ĠEMMA dwar l-Ibbaġitjar – Tipprepara għat-tieġ Dan huwa s-seba’ filmat li pproduċejna mal-Bank Ċentrali ta’ Malta fis-sensiela tagħna dwar l-ibbaġitjar. In-neputija tiegħi, Kylie se tiżżewweġ madwar ħames xhur oħra. Kulma kont qed nisma’ mingħand marti Maria, u binti Angele, hija l-preparazzjonijiet tat-tieġ tan-neputija. Pa – taf li Kylie kienet qed tgħidilna…

Analiżi tar-Riċerka dwar il-Kampanja kofinanzjata mill-FSE dwar il-Kapaċità Finanzjarja u l-Istudenti tal-Edukazzjoni Terzjarja

ĠEMMA tippubblika l-Analiżi tar-Riċerka dwar il-Kampanja kofinanzjata mill-FSE dwar il-Kapaċità Finanzjarja u l-Istudenti tal-Edukazzjoni Terzjarja. Ir-rapport tal-Analiżi tar-Riċerka jidentifika l-punti ewlenin li ġejjin: Hemm kunsens ġenerali li l-għanijiet tal-ħajja u l-istil ta’ ħajja kellhom rwol importanti fid-definizzjoni tal-kapaċità finanzjarja. Hemm kunsens unanimu li dħul ta’ kull xahar huwa ta’ vantaġġ għall-kapaċità finanzjarja; li sal-punt tiegħu…

Nifhmu l-Immaniġġjar tal-Flus fl-Istadji differenti tal-Ħajja

L-attitudni tiegħek lejn l-immaniġġjar tal-flus mhijiex l-istess fi stadji differenti ta ‘ ħajtek. Tabilħaqq l-attitudni tiegħek lejn l-immaniġġjar tal-flus tinbidel hekk kif tikber aktar fl-età u tassumi responsabbiltajiet tal-ħajja akbar. L-istadji fil-vjaġġ tal-ħajja tiegħek meta niġu għall-immaniġġjar tal-flus huma bażikament 5. It-tabella ta’ hawn taħt tippreżenta kif l-attitudni u l-imġiba tiegħek għall-immaniġġar tal-flus se tinbidel…

REGOLI PRATTIĊI LI L-ADOLEXXENTI U L-ADULTI ŻGĦAŻAGĦ GĦANDHOM ISEGWU

Dan il-post jippreżenta regoli prattiċi għall-immaniġġjar tal-flus li l-adolexxenti u l-adulti żgħażagħ għandhom isegwu. Ir-regoli prattiċi jimbuttaw u jiggwidaw lill-persuni ta’ etajiet diversi b’ċirkostanzi diversi biex jieħdu d-deċiżjonijiet finanzjarji biex jimmaniġġjaw il-flus. Ir-riċerka barra mill-pajjiż turi li l-biċċa l-kbira taż-żgħażagħ jilqgħu bi pjaċir pariri u gwida b’regoli prattiċi biex tgħinhom jimmaniġġjaw flushom. Ir-riċerka mwettqa mill-Money…

Meta tissepara jew tiddivorzja minn mal-partner jew il-konjuġi

Is-separazzjoni, bħad-divorzju, hija tranżizzjoni enormi li tista’ ġġib magħha ħafna tensjoni. Se ġġiblek tibdil sinifikanti. Fil-każ li inti, sfortunatament, ikollok tgħaddi minn separazzjoni jew divorzju, inti għandek tkun żgur li jkollok ftehim tas-separazzjoni jew divorzju. Il-Ftehim …ftehim bil-miktub li jistabbilixxi formalment kif int u l-eks partner tiegħek qed taqblu li taqsmu l-finanzi, l-investimenti u r-responsabbiltajiet…

Il-Manwal ta’ ĠEMMA għal Persuni bi Dħul Baxx

ĠEMMA qed tmexxi kampanja edukattiva dwar il-kapaċità finanzjarja li hija kofinanzjata taħt il-Fond Soċjali Ewropew. Il-kampanja hija diretta lejn 14-il kategorija differenti ta’ persuni. Bħala parti minn din il-kampanja ĠEMMA nediet manwal intitolat “Kif tieħu ħsieb flusek jekk id-dħul tal-familja huwa baxx” li huwa dirett lejn persuni fi impjieg bi dħul baxx. Il-manwal huwa miktub…

Tipprepara għat-Tieġ Tiegħek

Iż-żwieġ huwa wieħed mill-isbaħ jiem ta’ ħajtek. Barra minn hekk, iż-żwiġijiet f’Malta huma avvenimenti soċjali importanti. Tradizzjonalment missier l-għarusa jkun dak li jħallas għat-tieġ tat-tifla. Iżda kemm jekk ser tkun int jew il-partner, missierek, jew jekk qed tikkontribwixxu flimkien għat-tieġ, kun ċert li tonfoq skont dak li tista’ taffordja verament. Iddiskuti mal-partner tiegħek, u mal-familja…