SE TIŻŻEWWEĠ!

Inti tibda tibni relazzjonijiet mill-mument li titwieled. Kull relazzjoni tvarja skont ir-relazzjoni li jkollna mal-persuni konċernati. L-adolexxenza ddum diversi snin, minn madwar 11-il sena sa 18-il sena, jew aktar. Din tinvolvi kull tip ta’ bidliet, f’moħħok, fl-emozzjonijiet tiegħek u fil-ġisem tiegħek. Ilkoll kemm aħna ngħaddu mill-istess fażijiet ta’ żvilupp, u ngħaddu mill-istess stadji importanti tul…

Ikollok Tarbija

Id-deċiżjoni li jkollok tarbija hija waħda mill-aktar deċiżjonijiet importanti li se tieħu f’ħajtek. It-twelid ta’ tarbija jkollu impatt fuq prattikament kull qasam ta’ ħajtek. M’hemmx dubju li t-tarbija ser ikollha impatt fuq il-finanzi tiegħek. It-Tħejjija għat-Tarbija Tiegħek Fit-tħejjija għat-tarbija tiegħek hemm ammont sostanzjali ta’ affarijiet li trid tqiegħed flimkien. Ħafna minnhom ser jiswew il-flus. Dawn…