GĦANDEK TIMMANIĠĠJA L-FLUS MAS-SIEĦEB/SIEĦBA TIEGĦEK B’MOD KONĠUNT JEW SEPARAT?

Ir-relazzjoni tiegħek saret waħda serja u ħadtu d-deċiżjoni li tgħixu flimkien? Ħsibtu kif se timmaniġġjaw fluskom u kif se taqsmu l-ispejjeż? Importanti li waħda mill-affarijiet li tiddiskuti qabel ma tibdew tgħixu flimkien hija l-immaniġġjar tal-flus. Jeħtieġ li tifhmu l-approċċ u l-attitudni ta’ xulxin lejn il-flus. Tistgħu tiddeċiedu li tgħaqqdu d-dħul kollu tiegħek u dak tas-sieħeb/sieħba…