L-Att dwar is-Sigurtà Soċjali ma jittrattax diżabilità u invalidità bl-istess mod, peress li l-benefiċċju tad-diżabilità huwa benefiċċju mhux kontributorju. Tliet rati japplikaw bit-tieni u t-tielet rata jitħallsu mid-Dipartiment anki jekk persuna b’diżabilità tkun qiegħda f’impjieg.

Pensjoni tal-invalidità hija benefiċċju kontributorju li jipprojbixxi lill-benefiċjarju milli jwettaq kull impjieg full-time jew part-time, u għalhekk jintuża t-terminu invalidu, waqt li jirċievi l-pensjoni tal-invalidità, kif deċiż mill-bord mediku.