Fil-każ ta’ koppja miżżewġa eliġibbli t-tnejn għal pensjoni, li ssodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ kontribuzzjoni rilevanti stipulati taħt il-leġiżlazzjoni Maltija, kull wieħed mill-konjuġi jista’ jitlob għall-pensjoni tal-irtirar tiegħu. L-ebda pensjoni ma tieqaf meta xi wieħed mill-konjuġi jirtira minħabba li l-kalkoli huma bbażati fuq żewġ komputazzjonijiet ewlenin skont is-salarju miksub u l-kontribuzzjonijiet imħallsa minn kull persuna.

Il-liġi tistabbilixxi r-rati ta’ miżżewweġ għall-irġiel miżżewġa li l-mara tagħhom ma tkunx tirċievi pensjoni jew li tkun għadha ma waslitx għall-pensjoni tal-irtirar / irġiel separati li jmantnu l-eks nisa tagħhom, u r-rati ta’ persuna waħidha għall-persuni waħedhom inklużi l-irġiel li ma jmantnux il-mara tagħhom. Barra minn hekk, in-nisa wkoll huma intitolati għal rati ta’ żwieġ sakemm ir-raġel tagħhom ma jkunx irċieva pensjoni f’ismu stess, jew sakemm ir-raġel tagħhom ikun pensjonant hu nnifsu.

L-intitolament tal-irġiel għal rata ta’ żwieġ jinbidel għal rata ta’ persuna waħidha meta l-mara tirċievi pensjoni f’isimha stess. L-istess jgħodd għall-mara.