Meta tissellef il-flus, dawn ma jiġux b’xejn – int trid tħallas perċentwal fuq l-ammont tas-self. Dan jissejjaħ interess. Dan huwa mod kif il-bank jagħmel il-flus.

Rata tal-imgħax takkumula maż-żmien u se tikber għal ammont kbir matul iż-żmien tas-self. Huwa importanti ħafna li meta tkun qed tħallas is-self tħallas il-pagament tas-self minimu fix-xahar stabbilit mill-bank.

Meta tieħu s-self mal-bank staqsi jekk tistax tħallas aktar mill-minimu stipulat. Kun żgur li jekk tħallas aktar mill-imgħax minimu l-imgħax totali jonqos – jekk tħallas aktar, tħallas is-self aktar malajr mill-perjodu stabbilit, u b’hekk tnaqqas l-ispiża globali tal-imgħax fuq is-self tiegħek.

Niżżel il-Kalkulatur tar-Ripagament tas-Self biex tikkalkula l-ammont ta’ imgħax li tħallas fuq is-self tiegħek. Tista’ wkoll tuża l-Kalkulatur tat-Tul ta’ Żmien biex Tħallas is-Self Lura biex tistma kemm tista’ tħallas is-self tiegħek malajr jekk kellek tħallas pagament ogħla ta’ kull xahar minn dak stabbilit mill-bank.