Jekk ma jkunx hemm mandat ta’ sekwestru, fi kliem ieħor, sekwestru, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ma jistax ibiddel il-metodu tal-ħlas għal ċekk u l-ħlasijiet tal-pensjoni jiġu depożitati fil-kont bankarju relattiv.