Kellem lill-bank tiegħek immedjatament. Il-bank se jpoġġi miegħek u se jaħdem miegħek kif l-aħjar ikompli jitħallas is-self f’darek – inkluż skedar mill-ġdid tal-pagamenti tas-self. Ftakar li huwa fl-interess tal-bank li tħallas is-self tiegħek. L-agħar ħaġa li tista’ tagħmel hi li ma titkellimx mal-bank. F’dan il-każ tista’ tirriskja li l-bank jipprova jittermina s-self.