GĦANDEK XI MISTOQSIJIET LI
NISTGĦU NGĦINUK FIHOM?

Nistgħu ngħinu f’affarijiet bħal... pensjonijiet, irtirar, ġmigħ ta' flus, ibbaġitjar, immaniġġjar tad-dejn, terminoloġija finanzjarja u ħafna aktar...

Irrevedi l-Mistoqsijiet Frekwenti tagħna li jinsabu hawn taħt, jew issottometti l-mistoqsija tiegħek.

L-AKTAR MISTOQSIJIET KOMUNI

  • All
  • Mistoqsijiet Frekwenti
  • Pensjonijiet

Liema benefiċċji jien intitolat għalihom?

Sib il-benefiċċji tiegħi – agħfas  hawn Applikazzjonijiet online – agħfas  hawn

Jien pensjonant/a li naħdem part-time. Għandi dritt għall-bonus statutorju?

L-ewwel u qabel kollox, f’Malta l-bonusijiet tal-gvern, magħrufin ukoll bħala bonusijiet statutorji huma obbligatorji u huma ħlasijiet trimestrali magħmula minn min iħaddem lill-impjegat. Għall-irtirati li jaħdmu fuq bażi full-time, ir-responsabbiltà tal-ħlas tal-bonusijiet sħaħ huwa fuq min iħaddem. L-ebda bonus mhu maħruġ mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għall-pensjonanti li jaħdmu full-time. Min-naħa l-oħra, fil-każ ta’ pensjonanti part-time, parti…

Id-diżabilità u l-invalidità huma l-istess?

L-Att dwar is-Sigurtà Soċjali ma jittrattax diżabilità u invalidità bl-istess mod, peress li l-benefiċċju tad-diżabilità huwa benefiċċju mhux kontributorju. Tliet rati japplikaw bit-tieni u t-tielet rata jitħallsu mid-Dipartiment anki jekk persuna b’diżabilità tkun qiegħda f’impjieg. Pensjoni tal-invalidità hija benefiċċju kontributorju li jipprojbixxi lill-benefiċjarju milli jwettaq kull impjieg full-time jew part-time, u għalhekk jintuża t-terminu invalidu,…

Nixtieq li l-ħlas tal-pensjoni tiegħi jsir b’ċekk.

Jekk ma jkunx hemm mandat ta’ sekwestru, fi kliem ieħor, sekwestru, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ma jistax ibiddel il-metodu tal-ħlas għal ċekk u l-ħlasijiet tal-pensjoni jiġu depożitati fil-kont bankarju relattiv.

Jien ħallast il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali għal erba’ snin fir-Renju Unit. Dawn il-kontribuzzjonijiet se jitqiesu meta tiġi kkalkolata l-pensjoni tiegħi?

Jekk tħallsu biżżejjed kontribuzzjonijiet f’Malta biex tikkwalifika għal pensjoni tal-irtirar, il-kontribuzzjonijiet imħallsa fir-Renju Unit ma jintużawx. Ikun aktar ta’ benefiċċju għall-pensjonant/a peress li r-rata tal-pensjoni ma tiġix ikkalkolata fuq bażi prorata. Jekk dawn il-kontribuzzjonijiet ikunu bżonnjużi biex: takkumula l-ammont ta’ kontribuzzjonijiet meħtieġa biex tirtira qabel, f’età ta’ 61 sena; jew tibbenefika mill-miżura ta’ żieda perċentwali,…

Kif tinħadem il-pensjoni tiegħi?

Il-kalkolu tal-pensjoni jiddependi fuq is-sena tat-twelid tiegħek. Jekk twelidt bejn l-1956 u l-1958 Età tal-pensjoni: 63 Akkumulazzjoni: 35 sena Impjegat/a: l-aħjar 3 snin konsekuttivi fl-aħħar 12-il sena Impjegat/a għal rasek: l-aħjar 10 snin kalendarji konsekuttivi f’dawn l-aħħar 12-il sena Jekk twelidt bejn l-1959 u l-1961 Età tal-pensjoni: 64 Akkumulazzjoni: 35 sena Impjegat/a: l-aħjar 3 snin…

Tista’ ġentilment tiċċekkja l-FS3 – dik li turi l-ammont totali ta’ benefiċċji li rċevejt mid-Dipartiment? Il-kalkoli tiegħi juru ammont differenti.

L-FS3 hija maħruġa mid-Dipartiment, normalment madwar April, u hi dokument li turi l-ammont totali ta’ benefiċċji riċevuti mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għas-sena ta’ qabel is-sena kurrenti, pereżempju minn 01/01/2018 sa 31/12/2018, skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali. L-FS3 hija ppreżentata fid-Dipartiment tat-Taxxi Interni għal kwalunkwe taxxa dovuta. Il-kalkoli ma jiġux maħduma billi sempliċiment jingħaddu r-rati tal-benefiċċji ta’…

Jiena għandi 59 sena (fl-2020) u akkumulajt is-snin ta’ kontribuzzjonijiet meħtieġa (35 sena). Nixtieq intemm ix-xogħol issa f’età ta’ 59 sena u nitlob għall-pensjoni ta’ 61. Dawn is-sentejn ta’ kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali neqsin se jbiddlu r-rata tal-pensjoni tiegħi?

Jekk inti għandek 59, inti twelidt matul is-sena 1961. L-akkumulazzjoni tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali hija fil-fatt 35 sena iżda l-perjodu tal-kalkolu għall-persuni impjegati huwa bbażat fuq l-aħjar 3 snin konsekuttivi fl-aħħar 13-il sena. Il-perjodu tal-kalkolu għall-persuni li jaħdmu għal rashom huwa bbażat fuq l-aħjar 10 snin konsekuttivi fl-aħħar 13-il sena. Kwalunkwe kontribuzzjoni nieqsa, fl-aħħar 10 snin…

Jien naħdem għal rasi – Jien intitolat għall-bonusijiet ta’ darbtejn fis-sena u benefiċċji oħra għal żmien qasir li jaqgħu taħt is-sistema kontributorja tas-sigurtà soċjali

Persuni li jaqilgħu dħul mill-kummerċ, negozju, professjoni, vokazzjoni u persuni li jirċievu dħul minn kirjiet, investimenti, qligħ kapitali jew kwalunkwe dħul passiv ieħor m’għandhomx pakkett ta’ dħul li jikkonsisti f’allowances, sahra, bonusijiet tal-prestazzjoni u bonusijiet statutorji. Madankollu, il-pensjonanti li jagħżlu li jibqgħu jaħdmu għal rashom wara li jitolbu pensjoni jirċievu l-bonusijiet statutorji mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali,…

X’inhi l-miżura ta’ żieda perċentwali?

Hija żieda marbuta mal-posponiment tal-pensjoni lil hinn mill-età ta’ 61 sakemm il-pensjonant/a kien/et eliġibbli li j/titlob pensjoni mill-inqas sena qabel l-età tal-pensjoni tiegħu/tagħha iżda kompla/iet j/taħdem. Il-miżura daħlet fis-seħħ fl-2016. Sal-2018, l-inċentiv kien applikabbli biss għall-impjegati tas-settur privat. Fl-2019, ġie estiż biex jinkludi l-impjegati tas-servizz pubbliku. Għal aktar informazzjoni agħfas hawn. Eżempji: Is-Sur X ħa…