IL-MALTIN LI JĦALLSU L-KONTRIBUZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ SOĊJALI F’MALTA WAQT LI JAĦDMU BARRA MINN PAJJIŻHOM

Persuni Maltin li iżommu residenza ordinarja f’Malta u li huma impjegati fuq kuntratt ta’ servizz barra mill-pajjiż, mhux fi stat tal-UE u/jew ma’ istituzzjoni tal-UE, il-WHO, l-ILO, in-NU u li ma jħallsux il-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni nazzjonali (NI) fil-pajjiż tal-impjieg   għandhom l-għażla li jħallsu l-kontribuzzjoni ta’ klassi I f’Malta (billi jħallsu s-sehem tal-impjegat biss) f’waħda mir-rati…