PERSUNI IMPJEGATI BI DĦUL BAXX

Is-sena l-oħra, ĠEMMA nediet kampanja ta’ edukazzjoni finanzjarja fit-tul – li se tagħlaq fit-tieni kwart tal-2021. Il-kampanja tal-kapaċità finanzjarja hi immirata lejn il-gruppi li ġejjin tal-popolazzjoni ta’ Malta: o Persuni fi impjieg bi dħul baxx; o Persuni qiegħda; o Membri tal-familja li jaħdmu f’negozji tal-familja iżda li ma jħallsux kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali; o Persuni b’diżabilità;…