KAMPANJA TA’ GĦARFIEN DWAR IL-KAPAĊITÀ FINANZJARJA TA’ ĠEMMA GĦALL-PERSUNI LI JAĦDMU GĦAL RASHOM

Il-manwal hu miktub bil-Malti u jipprovdi gwida u suġġerimenti fir-rigward ta’: l-obbligi ta’ persuna li taħdem għal rasha skont il-liġijiet ta’ Malta; l-importanza li tħallas paga lilek innifsek kif ukoll lill-membri tal-familja li jaħdmu miegħek; is-separazzjoni immedjatament tal-flus li għandek bżonn tħallas għall-VAT u għall-finijiet tat-taxxa fuq id-dħul mill-ammont li titħallas; l-importanza li tħallas il-kontribuzzjoni…