Dikjarazzjoni għall-Istampa

ĠEMMA fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u Ġustizzja Soċjali, il-Familja, u d-Drittijiet tat-Tfal jingħaqad mal-Kamra tal-SMEs għall-għoti ta’ taħriġ fil-kapaċità finanzjarja lil persuni li jaħdmu għal rashom u lil sidien ta’ negozji żgħar Li tkun taħdem għal rasek definittivament fih il-vantaġġi tiegħu – tal-inqas, inti l-imgħallem tiegħek innifsek. Madankollu x’aktarx li se tiffaċċja wkoll sfidi fl-immaniġġjar…