L-Immaniġġjar tal-Flus u Self lill-Istudenti ma’ ĠEMMA u BOV

L-istudenti li beħsiebhom jkomplu l-edukazzjoni tagħhom lokalment jew internazzjonalment jistgħu jġarrbu spiża kbira meta jiddeċiedu liema għażliet għandhom jikkunsidraw. L-immaniġġar tal-flus kien is-suġġett tad-diskussjoni fl-aħħar webinar immexxi minn ĠEMMA. Fi sħubija mal-Bank of Valletta, il-webinar iffoka fuq l-immaniġġar tal-flus u d-diversi għodod u prodotti disponibbli għall-istudenti. Is-Sur David Spiteri Gingell, il-mexxej tat-Tim ĠEMMA  tkellem dwar…

Kampanja ta’ Għarfien minn ĠEMMA dwar il-Kapaċità Finanzjarja għall-Persuni Qiegħda

ĠEMMA qed tmexxi kampanja ta’ edukazzjoni dwar il-kapaċità finanzjarja li hija kofinanzjata taħt il-Fond Soċjali Ewropew. Il-kampanja hija diretta lejn 14-il kategorija differenti ta’ persuni. Il-kampanja timmira li teduka lill-persuni, fi gruppi speċifiċi tal-popolazzjoni, dwar il-ħiliet u l-għarfien tal-kapaċità finanzjarja li huma l-aktar adattati għalihom. Dan jirriżulta li gruppi simili jkunu f’pożizzjoni aħjar biex jieħdu…

ĠEMMA WEBINAR FUQ IL-LITTERIŻMU FINANZJARJU LILL-ISTAFF TA’ HSBC

Lejn l-aħħar ta’ Lulju, il-Fondazzjoni HSBC Malta stiednet lit-tim ĠEMMA biex jipparteċipa f’webinar dirett lejn l-istaff tal-HSBC biex tintroduċi lil ĠEMMA: Kun Af, Ippjana, Aġixxi, u l-inizjattiva tal-Gvern dwar il-kapaċità finanzjarja, kif ukoll biex tippreżenta l-Istħarriġ tal-Polz ta’ ĠEMMA li bħalissa qed twettaq fuq l-Immaniġġjar tal-Flus fid-Djar. Din hija inizjattiva oħra li ĠEMMA ħadmet bi…

Studenti f’livell t’edukazzjoni ogħla: l-immaniġġjar tal-flus u s-self għall-istudenti

ĠEMMA u l-BOV qed jagħmlu Webinar fis-26 ta’ Awwissu 2020 dwar studenti f’livell t’edukazzjoni ogħla fuq l-immaniġġjar tal-flus u s-self għall-istudenti.  Għandek tfal li se jkunu qed ikomplu jistudjaw f’livell t’edukazzjoni ogħla, b’mod partikolari, barra? Se tkun l-ewwel esperjenza tagħhom li jgħixu waħedhom barra mill-pajjiż – fl-immaniġġjar ta’ baġit, fil-kiri ta’ post, fl-immaniġġjar tal-ispejjeż ta’ kuljum,…

KOMPETIZZJONI TA’ KOTBA DIVERTENTI GĦALL-EDUKAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ FINANZJARJA

Il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali – ĠEMMA Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol – Direttorat għall-Programmi tat-Tagħlim u l-Assessjar Kompetizzjoni ta’ Kotba Divertenti għall-Edukazzjoni tal-Kapaċità Finanzjarja ĠEMMA: Kun Af, Ippjana, Aġixxi, fil-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali u d-Direttorat għall-Programmi tat-Tagħlim u l-Assessjar fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, niedew kompetizzjoni ta’ kitba ta’ kotba divertenti…

STĦARRIĠ MINN ĠEMMA DWAR L-IMMANIĠĠJAR TAL-FLUS FID-DJAR F’APRIL U MEJJU 2020

NIŻŻEL L-ISTĦARRIĠ TAL-POLZ TA’ ĠEMMA DWAR L-IMMANIĠĠJAR TAL-FLUS FID-DJAR F’APRIL U MEJJU 2020 ĠEMMA, il-pjattaforma edukattiva tal-kapaċità finanzjarja tal-gvern, qed twettaq studju lonġitudinali dwar l-immaniġġjar tal-flus fid-djar fil-kuntest tas-sitwazzjoni COVID-19. Qed jitnieda l-ewwel rapport li jistħarreġ l-opinjoni f’Marzu u April 2020. L-istħarriġ twettaq mill-EMCS. L-istħarriġ sab li: 83% f’Mejju (82% f’April) tal-pubbliku ġenerali jħoss li…