STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

ĠEMMA: Kun Af, Ippjana, Aġixxi, fl-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali flimkien mal-General Workers Union, irrappreżentata mis-Segretarju Ġenerali Josef Bugeja, daħlu f’Memorandum ta’ Ftehim sabiex b’mod konġunt jinvolvu ruħhom ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati sabiex l-inizjattivi edukattivi fuq il-kapaċità finanzjarja jkunu jistgħu gradwalment jilħqu gruppi diversi fil-mira. Iż-żewġ entitajiet jaqblu…

IKEL TAJJEB GĦAS-SAĦĦA B’BAĠIT – NUMRU 2

Illum qed intellgħu t-tieni vidjow tas-serje tagħna ta’ 5 vidjows ta’ kif tista’ tiekol ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit. Ir-riċetta ta’ ĠEMMA b’ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit ippreżentata llum, li hi mħejjija speċifikament għal ĠEMMA mill-Kok Neil Darmanin, hi dik tal-frittata. X’tista’ tagħmel biex tiekol ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit żgħir? Hawn taħt għandek xi suġġerimenti ġeneriċi li…

COVID-19 U L-IMMANIĠĠJAR TAL-FLUS TIEGĦEK: POST 24

Waħda mill-miżuri għall-immaniġġjar tal-flus li l-Gvern introduċa fil-perjodu tal-COVID-19 kienet dik li tippermetti lil min issellef ikunu eliġibbli biex japplika mal-bank jew l-istituzzjonijiet finanzjarji tiegħu għal moratorju fuq per eżempju: o self tad-djar o self kummerċjali u tan-negozji o self biex tixtri u tikri o self personali o bullet loans o overdrafts o kambjali (inklużi…

ĠEMMA TISSIEĦEB MAL-FONDAZZJONI eSKILLS MALTA FUQ IL-ĦILIET DIĠITALI, SCAMS U FRODI

Il-mandat ta’ ĠEMMA huwa li ttambar fuq l-irtirar u l-kapaċità finanzjarja – u tiffoka primarjament fuq l-oqsma tal-ħiliet tal-kapaċità finanzjarja li ġejjin: l-ibbaġitjar, it-tfaddil, l-immaniġġjar tad-dejn, l-ippjanar għal dak li mhux mistenni, l-ippjanar għall-futur, il-fehim ta’ qafas bażiku ta’ investiment, u l-fehim tad-drittijiet bażiċi tal-konsumatur. Fattur edukattiv importanti huwa dak li tiżgura li n-nies huma…

RIĊERKA TA’ ĠEMMA: PERSUNI QIEGĦDA

Fl-2019 ĠEMMA għamlet riċerka fuq il-kapaċità finanzjarja kofinanzjata mill-FSE tal-UE diretta lejn 14-il grupp li ġew identifikati permezz ta’ konsultazzjoni meta kienet qed tiġi abbozzata L-Istrateġija tal-Irtirar u l-Kapaċità Finanzjarja (2017-2019). Il-persuni qiegħda huma identifikati bħala grupp vulnerabbli. Din ir-riċerka ġiet ikkummissjonata biex tgħin lil ĠEMMA fit-tfassil ta’ strateġija ta’ komunikazzjoni ta’ kapaċità finanzjarja għal dan…

IKEL TAJJEB GĦAS-SAĦĦA B’BAĠIT – NUMRU 3

Illum qed intellgħu t-tielet vidjow tas-serje tagħna ta’ 5 vidjows ta’ kif tista’ tiekol ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit. Ir-riċetta ta’ ĠEMMA b’ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit ippreżentata llum, li hi mħejjija speċifikament għal ĠEMMA mill-Kok Neil Darmanin, hi dik tal-Moussaka. X’tista’ tagħmel biex tiekol ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit żgħir? Hawn taħt għandek xi suġġerimenti ġeneriċi li…

IKEL TAJJEB GĦAS-SAĦĦA B’BAĠIT – NUMRU 4

Illum qed intellgħu r-raba’ vidjow tas-serje tagħna ta’ 5 vidjows ta’ kif tista’ tiekol ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit. Ir-riċetta ta’ ĠEMMA b’ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit ippreżentata llum, li hi mħejjija speċifikament għal ĠEMMA mill-Kok Neil Darmanin, hi dik tal-pulpetti. Kemm-il darba smajna – L-infiq ta’ kull xahar tiegħi jmur lejn l-ikel. Nonfoq madwar €450 fix-xahar…

RIĊERKA TA’ ĠEMMA: STUDENTI FL-ISKEJJEL POSTSEKONDARJI

Fl-2019 ĠEMMA għamlet riċerka fuq il-kapaċità finanzjarja kofinanzjata mill-FSE tal-UE diretta lejn 14-il grupp li ġew identifikati permezz ta’ konsultazzjoni meta kienet qed tiġi abbozzata L-Istrateġija tal-Irtirar u l-Kapaċità Finanzjarja (2017-2019). Studenti fl-iskejjel postsekondarji huma identifikati bħala grupp vulnerabbli fir-rigward tal-kapaċità finanzjarja. Din ir-riċerka ġiet ikkummissjonata biex tgħin lil ĠEMMA fit-tfassil ta’ strateġija ta’ komunikazzjoni ta’…

IKEL TAJJEB GĦAS-SAĦĦA B’BAĠIT – NUMRU 5

Illum qed intellgħu l-ħames vidjow tas-serje tagħna ta’ 5 vidjows ta’ kif tista’ tiekol ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit. Ir-riċetta ta’ ĠEMMA b’ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit ippreżentata llum, li hi mħejjija speċifikament għal ĠEMMA mill-Kok Neil Darmanin, hi dik tal-Gnocchi. Kull nhar ta’ Ħamis, matul dawn l-aħħar ġimgħat, tellajna riċetti ta’ ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit li…

RIŻORSA ĠDIDA: IL-KALKULATUR TAL-ĠBID TA’ FLUS MILL-PROGRAMM TAT-TFADDIL TIEGĦI

Ilu, meta kont f’nofs is-snin 20 tiegħek, ħadt id-deċiżjoni li tibda tippjana għall-irtirar tiegħek – billi tfaddal fi pjan ta’ rtirar, u aktar tard, wara li ħallast id-dejn fuq id-dar u t-tfal telqu mid-dar, bdejt iġġemma’ f’kont bankarju. Id-deċiżjoni tiegħi li nippjana għall-irtirar kienet influwenzata minn diversi kampanji mwettqa minn ĠEMMA: Kun Af, Ippjana, Aġixxi,…