PERSUNI IMPJEGATI BI DĦUL BAXX

Is-sena l-oħra, ĠEMMA nediet kampanja ta’ edukazzjoni finanzjarja fit-tul – li se tagħlaq fit-tieni kwart tal-2021. Il-kampanja tal-kapaċità finanzjarja hi immirata lejn il-gruppi li ġejjin tal-popolazzjoni ta’ Malta: o Persuni fi impjieg bi dħul baxx; o Persuni qiegħda; o Membri tal-familja li jaħdmu f’negozji tal-familja iżda li ma jħallsux kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali; o Persuni b’diżabilità;…

SE TIŻŻEWWEĠ!

Inti tibda tibni relazzjonijiet mill-mument li titwieled. Kull relazzjoni tvarja skont ir-relazzjoni li jkollna mal-persuni konċernati. L-adolexxenza ddum diversi snin, minn madwar 11-il sena sa 18-il sena, jew aktar. Din tinvolvi kull tip ta’ bidliet, f’moħħok, fl-emozzjonijiet tiegħek u fil-ġisem tiegħek. Ilkoll kemm aħna ngħaddu mill-istess fażijiet ta’ żvilupp, u ngħaddu mill-istess stadji importanti tul…

DRITT GĦAL KREDITI GĦALL-KALKOLU TAD-DĦUL TAL-PENSJONI TIEGĦEK

L-ewwel u qabel kollox, il-krediti huma kontribuzzjonijiet kkreditati mill-gvern u meta tkun intitolat għalihom, jimlew il-vojt għal meta jkun hemm kontribuzzjonijiet nieqsa fir-rekords tal-istorja tal-kontribuzzjonijiet tiegħek. Tinsiex li r-rata tal-pensjoni tiddependi fuq l-ammont ta’ kontribuzzjonijiet li l-impjegat/a j/tikkontribwixxi u kontribuzzjonijiet kkreditati li għalihom hu/hi intitolat/a għalihom. Gwida għad-dritt ta’ kreditiIl-krediti tal-pensjoni ta’ servizz Krediti għall-impjegati…

IL-MALTIN LI JĦALLSU L-KONTRIBUZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ SOĊJALI F’MALTA WAQT LI JAĦDMU BARRA MINN PAJJIŻHOM

Persuni Maltin li iżommu residenza ordinarja f’Malta u li huma impjegati fuq kuntratt ta’ servizz barra mill-pajjiż, mhux fi stat tal-UE u/jew ma’ istituzzjoni tal-UE, il-WHO, l-ILO, in-NU u li ma jħallsux il-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni nazzjonali (NI) fil-pajjiż tal-impjieg   għandhom l-għażla li jħallsu l-kontribuzzjoni ta’ klassi I f’Malta (billi jħallsu s-sehem tal-impjegat biss) f’waħda mir-rati…

Pariri Prattiċi biex Tfaddal għall-Mezzi ta’ Sikurezza tal-Irtirar

Ibda issa. Tistenniex. Il-ħin huwa kritiku. Ibda bil-ftit, jekk ikun hemm bżonn. Tista’ tkun marsus fil-flus, iżda anki ammonti żgħar jistgħu jkunu biżżejjed hekk kif jibdew jakkumulaw u jsiru komposti maż-żmien. Hekk kif tirċievi ċ-ċekk tal-paga jew id-debitu dirett tas-salarju warrab il-flus li se ġġemma’ bħala mezzi ta’ sikurezza għall-irtirar. Issettja ordni ta’ ħlas permanenti…

Ikollok Tarbija

Id-deċiżjoni li jkollok tarbija hija waħda mill-aktar deċiżjonijiet importanti li se tieħu f’ħajtek. It-twelid ta’ tarbija jkollu impatt fuq prattikament kull qasam ta’ ħajtek. M’hemmx dubju li t-tarbija ser ikollha impatt fuq il-finanzi tiegħek. It-Tħejjija għat-Tarbija Tiegħek Fit-tħejjija għat-tarbija tiegħek hemm ammont sostanzjali ta’ affarijiet li trid tqiegħed flimkien. Ħafna minnhom ser jiswew il-flus. Dawn…

COVID-19 U L-IMMANIĠĠJAR TA’ FLUSEK: POST 9

Tista’ tinnota li l-BOV flimkien mal-BIM niedew l-iskema ta’ għajnuna BOV-BIM COVID. L-għan ta’ din l-iskema huwa li tgħin lill-kumpaniji kbar u SMEs li qed iħabbtu wiċċhom ma’ taqlib bla preċedent minħabba l-COVID-19. L-iskema se tgħin lil min iħaddem biex jilħaq ir-rekwiżiti tal-kapital tax-xogħol, billi tgħinhom bl-ispejjeż li ġejjin: is-salarji tal-impjegati, inklużi l-pagamenti tas-sigurtà soċjali…