IR-RIĊERKA TA’ ĠEMMA: IT-TEENAGERS

Fl-2019 ĠEMMA nidiet riċerka fuq il-kapaċità finanzjarja kofinanzjata mill-FSE tal-UE mmirata lejn 14-il grupp li ġew identifikati permezz ta’ konsultazzjoni meta kienet qed titfassal l-Istrateġija tal-Irtirar u tal-Kapaċità Finanzjarja (2017-2019). It-teenagers huma identifikati bħala grupp vulnerabbli. Huma jiksbu l-ħiliet ta’ kapaċità finanzjarja minn żewġ sorsi. L-ewwel, mill-edukazzjoni. Il-kurrikulu l-ġdid introdott fl-2012 wassal għall-introduzzjoni tal-litteriżmu finanzjarju…

IL-KALKULATUR TAL-IMGĦAX KOMPOST

It-tim ĠEMMA aġġorna l-kalkulatur tal-imgħax kompost. Il-prinċipju ta’ interess kompost huwa wieħed mill-prinċipji l-aktar importanti fl-immaniġġjar tal-flus. L-interess kompost u ż-żmien huma l-għodod strateġiċi l-aktar effettivi tiegħek biex takkumula l-ġid. Anki depożiti żgħar fi pjan ta’ tfaddil jew pjan tal-irtirar li ġew mibdija kmieni u investiti fuq medda twila ta’ żmien se jiżdiedu b’mod sinifikanti…

IFHEM L-RPA FUQ IL-KARTA TA’ KREDITU

Terminu partikolari relatat mal-karti ta’ kreditu li jħawwad l-imħuħ huwa r-“Rata Perċentwali Annwali” – jew kif huwa magħruf aħjar, l-RPA. L-għan ta’ dan il-post huwa li jiċċara l-RPA. Karta tal-kreditu tiġi b’rata ta’ imgħax. Dan huwa l-prezz li tħallas għas-self tal-flus. Meta tixtri xi ħaġa bil-karta ta’ kreditu jew tiġbed xi flus biha, qed tieħu…

IL-KALKULATURI TAD-DIPARTIMENT TAS-SIGURTÀ SOĊJALI U L-AĊĊESS GĦAS-SERVIZZI TIEGĦI

It-taqsima “Għodda” fuq il-portal ĠEMMA ġiet aġġornata. Fuq din il-paġna issa se ssib dan li ġej:Kalkulaturi Kalkulatur tal-Eliġibilità għall-Pensjoni tal-Irtirar Kalkulatur tal-Benefiċċju tat-Tfal Kalkulatur tal-Benefiċċju ta’ Waqt l-Impjieg Kalkulatur tat-Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji Kalkulatur tal-Benefiċċju tal-Qgħad Kalkulatur tal-Pensjoni tar-Romol Aċċess għall-paġna “Is-Servizzi Tiegħi” – Din tagħtik aċċess għas-servizzi li ġejjin: Moniteraġġ tal-applikazzjoni Dettalji bankarji Dettalji ta’…

Stqarrija għall-istampa

Fl-20 ta’ Mejju, it-tim ĠEMMA se jniedi l-ewwel parti tal-ktieb elettroniku fuq l-iscams u l-frodi bil-għan li jżid l-għarfien u l-kuxjenza tiegħek dwar l-iscams u l-frodi potenzjali. B’hekk inti tkun tista’ tieħu l-azzjoni meħtieġa biex ma tħallix lil min jiskemmjak bil-possibbiltà li ssofri telf finanzjarju. Dan Il-Ktieb iż-Żgħir l-Iswed hu miktub b’mod mexxej li jiffaċilita…

COVID-19 U L-IMMANIĠĠJAR TA’ FLUSEK: POST 23

L-imġiba tagħna, f’dak li jirrigwarda l-ippjanar tal-irtirar, hija kkundizzjonata minn dik li bl-Ingliż tissejjaħ: behavioural heuristics. F’termini sempliċi dan ifisser li d-deċiżjonijiet tagħna huma bbażati fuq regoli ġenerali li jissimplifikaw id-deċiżjonijiet minħabba kundizzjonijiet ta’ inċertezza. Fid-dinja ta’ qabel il-COVID-19, ir-regola ewlenija ġenerali li ħalliet impatt fuq it-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-ippjanar tal-irtirar kienet li l-irtirar baqagħlu…

Il-Ktieb iż-Żgħir l-Iswed ta’ ĠEMMA dwar l-Iscams u l-Frodi

Dan il-ktieb elettroniku huwa l-ewwel parti minn serje ta’ żewġ partijiet dwar l-iscams u l-frodi. L-idea ta’ dan il-ktieb nibtet meta rrealizzajna li l-għarfien u l-pariri dwar kif tipproteġi lilek innifsek kontra l-iscams u l-frodi huma frammentati. Aħna wkoll irrealizzajna li aħna stess konna qed noħolqu kontenut fuq l-iscams u l-frodi b’mod mhux strutturat. Aħna…

COVID-19 AND YOUR MONEY MANAGEMENT: POST 22

Il-flus tiegħek huma siguri fil-bank tiegħek matul il-kriżi tal-COVID-19? It-tim ĠEMMA jirrakkomanda li inti għandek tipprijoritizza l-infiq tiegħek matul il-perjodu tal-COVID-19, u b’hekk tonfoq biss għall-affarijiet essenzjali. Hemm ċans tajjeb li inti qed tnaqqas fuq ċerti spejjeż – pereżempju, suppost qed tiffranka fuq l-ispejjeż tal-fjuwil għax probabbilment qed issuq il-karozza tiegħek inqas f’dan il-mument. It-tim…

COVID-19 U L-IMMANIĠĠJAR TA’ FLUSEK: POST 21

Fl-aħħar ta’ April, il-Gvern ħabbar li s-suppliment tal-pagi se jiġi estiż għal Mejju u Ġunju 2020. Dawk li se japplikaw għas-suppliment tal-paga għall-COVID-19 f’Mejju se jitħallsu għal Mejju. Dawk in-negozji li diġà applikaw għas-suppliment tal-paga għall-COVID-19 f’Marzu u f’April m’għandhomx għalfejn japplikaw mill-ġdid. Huma se jkomplu jibbenefikaw mis-suppliment tal-paga għall-COVID-19 sa ma jingħata avviż ieħor.…

ĠEMMA – Għażla Miġbura ta’ Informazzjoni Finanzjarja

It-tim tagħna ĠEMMA pprova għal dawn l-aħħar tliet snin jaġġorna l-website tiegħu gemma.gov.mt bl-aħħar informazzjoni relatata ma’: l-immaniġġjar tal-flus fid-dar, l-ibbaġitjar permezz ta’ diversi kalkolaturi, l-iskemi tal-irtirar, ikel tajjeb għas-saħħa, kif ukoll tella’ Apps li jippermettu lil persuna tagħmel baġit skont l-istadju tal-ħajja li tkun fih, biex tagħti prijorità lil dak li hu bżonnjuż fuq…