Iddetermina meta Għandek Tippjana għall-Irtirar

Aspett importanti li għandek bżonn tqis meta tkun qed tippjana għall-irtirar hu li tiddetermina meta fil-fatt se tirtira. Tixtieq tirtira fid-data statutorja tal-irtirar tiegħek? Tafha d-data statutorja tal-irtirar tiegħek? Jekk ma tafhiex, dawn huma ppreżentati f’ Tabella I hawn taħt. Tabella I – Nifhmu d-Data Statutorja tal-Irtirar EtàEtà Statutorja tal-IrtirarImwieled/a bejn l-1956 u l-195863 senaImwieled/a…

Kampanja ta’ Għarfien dwar il-Kapaċità Finanzjarja għal Persuni Qiegħda

ĠEMMA qed tmexxi kampanja ta’ edukazzjoni dwar il-kapaċità finanzjarja li hija kofinanzjata taħt il-Fond Soċjali Ewropew. Il-kampanja hija diretta lejn 14-il kategorija differenti ta’ persuni. Bħala parti mill-kampanja tagħha ĠEMMA nediet il-manwal li ġej intitolat: “Sibt ruħek bla xogħol u għandek loan?”, dirett lejn persuni qiegħda. Il-manwal hu miktub bil-Malti u jipprovdi gwida u suġġerimenti…

Lura l-Iskola

Li tmur lura l-Iskola huwa eżerċizzju mimli ppjanar u preparazzjoni li jgħin biex titnaqqas kwalunkwe ansjetà li tista’ tiġi kkawżata. B’mod speċjali fi żminijiet inċerti bħal dawn, l-ippjanar xieraq jgħin biex jipprijoritizza u jevita kwalunkwe sorpriża. Fil-25 ta’ Awwissu, 6 membri f’panel iddiskutew l-opinjonijiet, taw pariri utli u qasmu l-esperjenzi tagħhom dwar kif jimmaniġġjaw dan…

Meta tissepara jew tiddivorzja minn mal-partner jew il-konjuġi

Is-separazzjoni, bħad-divorzju, hija tranżizzjoni enormi li tista’ ġġib magħha ħafna tensjoni. Se ġġiblek tibdil sinifikanti. Fil-każ li inti, sfortunatament, ikollok tgħaddi minn separazzjoni jew divorzju, inti għandek tkun żgur li jkollok ftehim tas-separazzjoni jew divorzju. Il-Ftehim …ftehim bil-miktub li jistabbilixxi formalment kif int u l-eks partner tiegħek qed taqblu li taqsmu l-finanzi, l-investimenti u r-responsabbiltajiet…

Il-vulnerabilitajiet kif tibda tikber fl-età

Għalkemm ma hemm l-ebda informazzjoni disponibbli fir-rigward ta’ Malta, ir-riċerka barra l-pajjiż turi li l-abbuż finanzjarju fuq l-anzjani hija xejra li qed tikber. Apparti l-età tal-vittma, l-abbuż finanzjarju fuq l-anzjani huwa reat li ma jagħmilx distinzjoni lil min jolqot. Fatturi bħall-istatus soċjoekonomiku, il-ġeneru (hux mara jew raġel), l-isfond edukattiv u l-lok ġeografiku ma joffru l-ebda…

L-Immaniġġjar tal-Flus u Self lill-Istudenti ma’ ĠEMMA u BOV

L-istudenti li beħsiebhom jkomplu l-edukazzjoni tagħhom lokalment jew internazzjonalment jistgħu jġarrbu spiża kbira meta jiddeċiedu liema għażliet għandhom jikkunsidraw. L-immaniġġar tal-flus kien is-suġġett tad-diskussjoni fl-aħħar webinar immexxi minn ĠEMMA. Fi sħubija mal-Bank of Valletta, il-webinar iffoka fuq l-immaniġġar tal-flus u d-diversi għodod u prodotti disponibbli għall-istudenti. Is-Sur David Spiteri Gingell, il-mexxej tat-Tim ĠEMMA  tkellem dwar…

Għaliex huwa importanti li tippjana għall-irtirar tiegħek? – It-tielet Parti

Is-sistema tal-pensjonijiet tal-Gvern ġiet introdotta fl-1979. Din tfasslet b’mod li d-dħul mill-pensjoni li persuna tirċievi maż-żmien tkun ta’ żewġ terzi tal-paga grossa tal-ogħla salarju tas-servizz pubbliku li fl-1979 kien ekwivalenti  għal €13,980. L-għan kien li r-relazzjoni taż-żewġ terzi bejn id-dħul tal-pensjoni u l-ogħla salarju tas-servizz pubbliku dejjem tinżamm. Dan ma seħħx. Fil-fatt, bejn l-1979 u…

Jekk titlef ix-xogħol

It-telf tal-impjieg jirriżulta fi stress u jqiegħed pressjoni fuq il-finanzi personali tiegħek. Anki jekk tkun irċevejt kumpens b’riżultat tat-tkeċċija, it-telf ta’ xogħlok jista’ joħloq problemi biex tlaħħaq mal-obbligi finanzjarji tiegħek. Jekk ikollok pjan lest għal ċirkostanzi simili jagħmel differenza kemm fuq l-emozzjonijiet tiegħek kif ukoll fuq il-finanzi. L-ewwel pass, ibda rregistra għax-xogħol ma’ Jobsplus. Żomm…

Meta ġġib annimal domestiku

Iż-żamma ta’ annimal domestiku ġġib magħha spejjeż biex tieħu ħsiebu sew u dawn l-obbligazzjonijiet finanzjarji ma jgħoddux għal kulħadd. Qabel ma ġġib annimal domestiku, staqsi lilek innifsek jekk tistax tieħu dan l-inkarigu tul ħajtek biex tieħu ħsiebu sew. L-ispejjeż biex iżżomm annimal domestiku Dawn li ġejjin huma xi ftit mill-ispejjeż li trid tikkunsidra biex iżżomm…

Kampanja ta’ Għarfien minn ĠEMMA dwar il-Kapaċità Finanzjarja għall-Persuni Qiegħda

ĠEMMA qed tmexxi kampanja ta’ edukazzjoni dwar il-kapaċità finanzjarja li hija kofinanzjata taħt il-Fond Soċjali Ewropew. Il-kampanja hija diretta lejn 14-il kategorija differenti ta’ persuni. Il-kampanja timmira li teduka lill-persuni, fi gruppi speċifiċi tal-popolazzjoni, dwar il-ħiliet u l-għarfien tal-kapaċità finanzjarja li huma l-aktar adattati għalihom. Dan jirriżulta li gruppi simili jkunu f’pożizzjoni aħjar biex jieħdu…