GĦALIEX HUWA IMPORTANTI LI TIPPJANA GĦALL-IRTIRAR TIEGĦEK – L-EWWEL PARTI

Qabel, l-istennija tal-għomor kienet tali li t-tgawdija ta’ rtirar twil ma kinitx possibbli. Fil-fatt fl-1960, l-istennija tal-għomor ta’ persuna maskili Maltija kienet ta’ 66 sena, filwaqt li dik ta’ mara kienet ta’ 71 sena. Illum, fl-2020, l-istennija tal-għomor hija ta’ 79 sena għall-irġiel u 84 sena għan-nisa. Aħna qed ngħixu aktar fit-tul, li jfisser li…

Kampanja Edukattiva għal Persuni Li Jaħdmu ma’ Negozju tal-Familja

L-posters jesponu l-messaġġ ewlieni tal-kampanja.  Aħna, it-tim ta’ ĠEMMA nħeġġuk biex tipprintja kwalunkwe wieħed minn dawn il-posters u tiċċirkolahom lin-nies li taf – bħal tal-laħam, tal-istationery, tal-merċa, etċ. Dan jirriżulta mill-fatt li persuni li huma impjegati f’negozju tal-familja jirċievu paga baxxa.  Xi drabi, jekk is-sieħeb/a j/tkun qed j/taħdem ukoll man-negozju tal-familja hemm każijiet fejn ma…

ĠEMMA WEBINAR FUQ IL-LITTERIŻMU FINANZJARJU LILL-ISTAFF TA’ HSBC

Lejn l-aħħar ta’ Lulju, il-Fondazzjoni HSBC Malta stiednet lit-tim ĠEMMA biex jipparteċipa f’webinar dirett lejn l-istaff tal-HSBC biex tintroduċi lil ĠEMMA: Kun Af, Ippjana, Aġixxi, u l-inizjattiva tal-Gvern dwar il-kapaċità finanzjarja, kif ukoll biex tippreżenta l-Istħarriġ tal-Polz ta’ ĠEMMA li bħalissa qed twettaq fuq l-Immaniġġjar tal-Flus fid-Djar. Din hija inizjattiva oħra li ĠEMMA ħadmet bi…

Studenti f’livell t’edukazzjoni ogħla: l-immaniġġjar tal-flus u s-self għall-istudenti

ĠEMMA u l-BOV qed jagħmlu Webinar fis-26 ta’ Awwissu 2020 dwar studenti f’livell t’edukazzjoni ogħla fuq l-immaniġġjar tal-flus u s-self għall-istudenti.  Għandek tfal li se jkunu qed ikomplu jistudjaw f’livell t’edukazzjoni ogħla, b’mod partikolari, barra? Se tkun l-ewwel esperjenza tagħhom li jgħixu waħedhom barra mill-pajjiż – fl-immaniġġjar ta’ baġit, fil-kiri ta’ post, fl-immaniġġjar tal-ispejjeż ta’ kuljum,…

ĠEMMA & PREŻENTAZZJONI TA’ 5 VAWĊERS

Illum, ĠEMMA: Kun Af, Ippjana, Aġixxi, ippreżentat 5 vawċers ta’ €100 kull wieħed lil ħames rebbieħa u dan sar fil-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali. Is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru, is-Sur Mark Musù ppreżenta l-vawċers lir-rebbieħa. Dawn il-vawċers għandhom jissarrfu fil-Park Towers Supermarket, ta’ Santa Venera jew ta’ San Ġiljan. Matul l-istaġun festiv tas-sena l-oħra, permezz…

IKEL TAJJEB GĦAS-SAĦĦA B’BAĠIT

Fuq baġit strett? Qed tibża’ li biex tiekol ikel tajjeb għas-saħħa se tonfoq aktar minn dak li tiflaħ? Biex iżżomm l-ispejjeż baxxi qed tagħżel li tmur għal ikel ipproċessat jew take aways? L-ewwel riċetta ta’ ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit – Fondant taċ-Ċikkulata ppreparat bir-reqqa mill-kok magħruf Neil Darmanin speċifikament għal ĠEMMA X’tista’ tagħmel biex tiekol…

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Malta pparteċipat għall-ewwel darba fl-istħarriġ tal-OECD INFE dwar il-Litteriżmu Finanzjarju fl-2018, permezz ta’ proġett kofinanzjat mill-FSE. L-istħarriġ sar minn ĠEMMA f’isem l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal, u Solidarjetà Soċjali. Fit-twettiq tar-riċerka ġew mistħarrġa 1,000 parteċipant. Riżultat ta’ dan l-istħarriġ ĠEMMA għandha fil-pussess tagħha minjiera ta’ microdata li hi disponibbli għal finijiet ta’ riċerka…

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

ĠEMMA: Kun Af, Ippjana, Aġixxi, fl-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali flimkien mal-General Workers Union, irrappreżentata mis-Segretarju Ġenerali Josef Bugeja, daħlu f’Memorandum ta’ Ftehim sabiex b’mod konġunt jinvolvu ruħhom ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati sabiex l-inizjattivi edukattivi fuq il-kapaċità finanzjarja jkunu jistgħu gradwalment jilħqu gruppi diversi fil-mira. Iż-żewġ entitajiet jaqblu…

IKEL TAJJEB GĦAS-SAĦĦA B’BAĠIT – NUMRU 2

Illum qed intellgħu t-tieni vidjow tas-serje tagħna ta’ 5 vidjows ta’ kif tista’ tiekol ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit. Ir-riċetta ta’ ĠEMMA b’ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit ippreżentata llum, li hi mħejjija speċifikament għal ĠEMMA mill-Kok Neil Darmanin, hi dik tal-frittata. X’tista’ tagħmel biex tiekol ikel tajjeb għas-saħħa b’baġit żgħir? Hawn taħt għandek xi suġġerimenti ġeneriċi li…

COVID-19 U L-IMMANIĠĠJAR TAL-FLUS TIEGĦEK: POST 24

Waħda mill-miżuri għall-immaniġġjar tal-flus li l-Gvern introduċa fil-perjodu tal-COVID-19 kienet dik li tippermetti lil min issellef ikunu eliġibbli biex japplika mal-bank jew l-istituzzjonijiet finanzjarji tiegħu għal moratorju fuq per eżempju: o self tad-djar o self kummerċjali u tan-negozji o self biex tixtri u tikri o self personali o bullet loans o overdrafts o kambjali (inklużi…